Objave

Cilj radionice je korisnicima dati odgovor na svakodnevna pitanja s kojima se susreću u radu, otkriti trikove i dati savjete za napredno snalaženje i rad u aplikaciji. Namijenjena je svim korisnicima LC SPI programa.

Vrijeme održavanja: 27. listopada 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb

Predavači: Josipa Mikelić

Sadržaj: 

– veza kataloga aplikacije s podacima koji ulaze u JOPPD-u i SEPA-u
– specifičnosti evidentiranja zaposlenika i primatelja drugog dohotka
– ovrhe na plaći – podaci zaposlenika, postavke vrsta primanja, obračun i kontrola podataka
– izvještajni sustav LC150
– izvještaji i rekapitulacije obračuna plaće
– izvještaji i rekapitulacije obračuna drugog dohotka
– zakonski izvještaji iz LC150
– statistički izvještaji
– izvještaji HZZO i mirovinsko
– alati aplikacije
– pogreške kod pripreme zbrojnog naloga i kako ih otkloniti, na što upozoravaju
– pogreške kod pripreme JOPPD i kako ih otkloniti
– pogreške kod provjere JOPPD obrasca u sustavu e-porezna – primjeri grešaka, što je pogrešno i kako prekontrolirati obračun i matične podatke
– novosti u aplikaciji iz verzije
– razno, pitanja i odgovori

NAPOMENA:

Broj polaznika u Zagrebu je ograničen na 17. 

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 

  Kako bismo vam olakšali poslovanje na jednom smo mjestu pobrojali sve iznose ključne za rad vaših računovodstvenih djelatnika u 2023. godini. Također, u nastavku donosimo i savjete za rad u našim aplikacijama, a vezano za te iznose. Detalje, pak, dodatno možete pogledati u zatvorenom dijelu portala u Euro kutku.

  Minimalna bruto plaća u 2023. godini

  Temeljem čl. 1. Uredbe o visini minimalne plaće za 2023. godinu (NN 122/2022) koja stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine „Visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. utvrđuje se u bruto iznosu od 700,00 eura.“.

  • Navedena minimalna svota bruto plaće odnosi se na puno radno vrijeme radnika, dok se najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je radnik prijavljen.
  • Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a uobičajeno će se isplaćivati u veljači te se unosi u aplikaciji 150 – Plaće i naknade, na bazi 2023 godine u Katalozi, Dodatni katalozi, Minimalna plaća (u eurima).

  Osnovice za obračun doprinosa u 2023. godini

  Temeljem Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu iznosi osnovica su:

  • Najniža mjesečna osnovica iznosi 519,53 eura.
  • Najviša mjesečna osnovica iznosi 8.203,08 eura.
  • Najviša godišnja osnovica iznosi 98.436,96 eura.

  Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2023. godine i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2023. godine.

  • Unijeti u aplikaciji 150 – Plaće i naknade, na bazi 2023 godine u  Katalozi, Dodatni katalozi, Osnovice za obračun doprinosa (u eurima).

  Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća koja se primjenjuje za ovrhe u 2023. godini

  U Narodnim Novinama 125/2022. objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2022.  te za navedeno razdoblje prosječna mjesečna isplaćena neto plaća iznosi 7.583,00 kuna odnosno 1.006,44 eura. Navedeni iznos je relevantan za utvrđivanje ovrha u 2023. godini, a temeljem čl.173. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17, 131/20).

  • Navedeni iznos prosječne mjesečne neto plaće primjenjivat će se na svaku isplatu plaće u 2023. godini pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2022. ako se plaća isplaćuje u mjesecu za prethodni mjesec. 
  • Temeljem pravila iz Ovršnog zakona (osim ako nije riječ o alimentaciji) ako je radnikova (ovršenikova) neto-plaća:
   • veća od 7.583,00 kn, od ovrhe je izuzet iznos u visini dvije trećine prosječne netoplaće, što znači da mu se može plijeniti sve iznad 5.055,33 kn (7.583,00/ 3 x 2);
   • manja od 7.583,00 kn, od ovrhe je izuzeta svota (dva slučaja):
    • a) od 5.055,33 kn – dakle, ako je neto-plaća radnika veća od 6.740,44 kn (svota koja je izračunana temeljem Ovršnog zakona: 3/4 neto-plaće radnika = 2/3 prosječne netoplaće)– mora se plijeniti sve iznad 5.055,33 kn,
    • b) u visini 3/4 netoplaće ovršenika (radnika) – dakle, u slučaju ako mu je neto-plaća manja (ili jednaka) od 6.740,44 kn – smije se plijeniti samo 1/4 radnikove neto-plaće.
  • U aplikaciji 150 – Plaće i naknade, treba:
   • Na bazi 2022. godine u Katalozi, Dodatni katalozi, Ovrhe na plaću, Prosječni iznos neto plaće u RH, unijeti iznos od 7.583,00 kn sa primjenom od 01.01.2023. godine
   • Na bazi 2023. godine iznosi će se konvertirati otvaranjem godine

    Visina osobnog odbitka od 01.01.2023.

  • osnovica osobnog odbitka iznosi 530,90 eura
  • osnovica dodatnog odbitka iznosi 331,81 euro.

  Osnovice se primjenjuju za sve isplate od 01.01.2023. godine

  U aplikaciji 150 – Plaće i naknade potrebno je napraviti:

  Korak 1. – unijeti na bazi 2022. u Katalog, Dodatni katalozi,  Dinamika osobnih odbitaka, osobni odbitak u kunama koji vrijedi od 01.01.2023. tj. 4.000,00 i 2.500,00 kn

  Korak 2. – nakon što se otvori godina na bazi 2023. u Katalog, Dodatni katalozi, Dinamika osobnih odbitaka, izmijeniti osnovicu osobnog odbitka u 530,90 eura.

  Stavke poreza od 01.01.2023.

  Nakon otvaranja godine 2023., u aplikaciji 150- Plaće i naknade,  u Katalozi, Porezi, na porezu koji pripada dohotku od nesamostalnog rada odnosno plaći, izmijeniti konvertirane stavke poreza na način da:

  • gornja granica prvog poreznog razreda (20%) iznosi 3.981,69 eura,
  • donja granica drugog poreznog razreda (30%) iznosi 3.981,69 eura.

  Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati

  Nakon što se otvori 2023. godina, u aplikaciji 204 – Putni nalozi, u Katalozi, Dnevnice unijeti novu tuzemnu dnevnicu. Od 1. siječnja 2023. godine, dnevnica za Hrvatsku iznosi 26,55 eura.

  Naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe od 01.01.2023.

  Nakon što se otvori 2023. godina u aplikaciji 204- Putni nalozi, u Katalozi, Cijene goriva, unijeti novu cijenu goriva tj. da od 01.01.2023. godine cijena goriva po prijeđenom kilometru je 0,40 eura.

  Unatrag mjesec dana naš Ured implementacijskih projekata odradio je oko 100 različitih implementacija s ciljem poboljšanja poslovanja naših korisnika. Stoga smo ponosni na činjenicu što su brojne jedinice lokalne samouprave, prepoznajući važnost digitalizacije poslovanja,  povjerenje poklonile upravo programskim rješenjima Libusoft Cicoma.

  U proteklih mjesec dana dobili smo nove korisnike Platforme Otvoreno, koja je implementirana u još dva grada i jednoj općini. Riječ je o gradovima Garešnici i Ivancu te Općini Medulin, čiji stanovnici od sada imaju mogućnost uvida u poslovanje svojih javnih uprava jednako kao što im je omogućena i kvalitetnija komunikacija.

  Uredsko i iTransparentnost

  Veliki dio implementacija odnosio se na trenutno iznimno aktualno Uredsko poslovanje te smo samo u tom dijelu proveli 20-ak implementacija. Među brojnijim implementacijama su i one koje se odnose na iTransparentnost, ali i na module poput modula e-Ovrhe, e-MUP, a potom i na implementacije eSPI sustava te dodatne module u raznim LC aplikacijama.

  Također podsjećamo, da je Sabor RH 16. prosinca donio Strategiju digitalne Hrvatske čija je jedna od strateških smjernica i digitalizacija javne uprave. Time je još jednom ukazano na potrebu napretka i modernizacije poslovanja u državnoj i javnoj upravi. U skladu s ciljevima Strategije već se provode i različiti javni natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava, pa upućujemo korisnike da ih prate kako ne bi propustili svoju priliku za modernizaciju.

  Naš tim stručnjaka iz Odjela za razvoj i implementacije sastavio je Euro bilježnicu. Riječ je o dokumentu koji sadrži detaljne upute za rad u aplikacijama SPI sustava na prijelazu u godinu nove valute.

  Euro bilježnica namijenjena je svim korisnicima SPI sustava i pomoći će im ne samo u korištenju aplikacija već i u rješavanju eventualnih izazova na koje mogu naići.

  Euro bilježnicu objavili smo na zatvorenom dijelu našeg portala, u rubrici posvećenoj uvođenju eura – EURO KUTAK

  Podsjetimo, ondje možete pronaći i druge sadržaje koji se odnose na rad u aplikacijama, a vezani su uz euro. Uz to ondje ćete pronaći i obvezujuće zakone te materijale s LC-ovih radionica.