Poštovani korisnici,

LIBUSOFT CICOM d.o.o. nastavlja s kontinuiranom edukacijom na temu PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA vezano za primjenu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i pripadajućih Pravilnika.

Na zadnje održanom specijalističkom seminaru, 12. prosinca 2016. godine, sudionici su pokazali veliki interes za prezentirane teme, ali su iskazali i interes za niz pitanja vezanih za godišnje izvještavanje i cjenovne blokove. Uvažavajući činjenicu da postoji još uvijek veliki broj aktivnih sudionika procesa procjena vrijednosti nekretnina prema navedenom Zakonu, posebno u JLP(R)S (procjeniteljska povjerenstva i stručne službe), koji nisu prošli razne oblike edukacije za ovu temu, to smo odlučili organizirati Specijalistički seminar i proširiti ga, u odnosu na zadnju radionicu, s novim temama oko godišnjeg izvještavanja (obveze iz članka 16. stavak 2. Zakona – rok za predaju Izvješća tj. objavu na svojim mrežnim stranicama je 31. ožujka 2017. godine).

Datum održavanja:
Specijalistički seminar "PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA – Izvješća o tržištu nekretnina" održat će se u petak, 24. veljače 2017. godine s početkom u 09:00 sati u hotelu PANORAMA Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9. Predviđeno trajanje seminara je do 16:00 sati. 

Kome je namijenjen Specijalistički seminar?
Seminar je namijenjen prvenstveno povjerenstvima i stručnim službama za procjenu vrijednosti nekretnina županija, velikih gradova i Grada Zagreba, te lokalnim samoupravama koje su prema dosadašnjim prijavama i anketama iskazale interes za sudjelovanje na ovakvim edukacijama.

Od stupanja na snagu Zakona, uočene su brojne dileme u njegovoj primjeni. Predavači, nositelji izrade Zakona i pripadnih pod zakonskih akata, ponudit će odgovore i konkretna rješenja u skladu s važećim propisima. Ulaganja u nekretnine sadrže cijeli niz rizika, a najveći je osiguranje uloženih sredstava u slučaju spora. Upravo pod zaštitom ulaganja investitora nalazi se problematika procjene vrijednosti nekretnina. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina i pripadni pravilnici jamstvo su investitorima i građanima da će vrijednost njihovih nekretnina biti ispravno procijenjena i tako osigurana sredstva koja su uložena.

Obavijest Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja:
Posebno napominjemo da Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja nije organizator niti pokrovitelj ovog Seminara (vidi Obavijest Ministarstva od 14.02.2017. godine na LINKU). 

 
Sadržaj seminara:

  • TEMELJI ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA
  • PROCJENITELJSKA POVJERENSTVA I STRUČNE SLUŽBE
  • GODIŠNJE IZVJEŠTAVANJE KAO ZAKONSKA OBVEZA
  • VAŽNOST IZVJEŠTAVANJA ZA KOREKCIJSKE FAKTORE I DRUGE POKAZATELJE
  • UPUTE ZA PRIPREMANJE IZVJEŠĆA O TRŽIŠTU NEKRETNINA
  • IZVOĐENJE NUŽNIH PODATAKA-indeksnih brojeva, kamatnih stopa na nekretnine i koeficijenata za prilagodbu
  • PROCJENE ZA POTREBE JLP(R)S- analiza procjembenih elaborata

Svi polaznici seminara dobivaju PRIRUČNIK ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI NEKRETNINA (Uhlir, Majčica) obima 465 strana (tvrdo izdanje, color):
SADRŽAJ:

A. Predgovor
I. Uvod i općenito o procjenama vrijednosti nekretnina
II. Procjenitelji i procjeniteljska povjerenstva
III. Poredbena metoda
IV. Prihodovna metoda
V. Troškovna metoda
VI. Procjena vrijednosti prava građenja
VII. Procjena vrijednosti prava služnosti
VIII. Procjena naknade za izvlaštene nekretnine
IX. Masovne procjene vrijednosti nekretnina
X. Pojmovnik
B. Pogovor recenzenta
C. Prilozi 
Recezentica priručnika Maruška Vizek, ujedno ravnateljica Ekonomskog instituta, kazala je na promociji Priručnika da Hrvatska do donošenja Zakona 2015. nije imala temeljne odrednice za procjenu vrijednosti nekretnine, što je omogućilo i razvoj triju velikih političkih afera: Planinska, Spačva i Hitna pomoć Sisak. "Ti slučajevi do danas nemaju sudski epilog i vjerojatno su bili povod Vladi za donošenje ovog zakona", kazala je Vizek.


Način prijave i kotizacija:

Kotizacija po osobi uključuje: stručna predavanja autora Zakona (Uhlir, Majčica), prezentacije, radni materijal – PRIRUČNIK O PROCJENI VRIJEDNOSTI NEKRETNINA (prvo izdanje nakladnika Društvo građevinskih inženjera Zagreb s cijenom oko 350 kn u slobodnoj prodaji), osvježenje, prigodni domjenak.
Na kraju seminara, sudionicima seminara će biti uručene POTVRDE o sudjelovanju.​

Kotizacija za specijalistički seminar iznosi 1.000,00 kn + PDV po sudioniku. 

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 20. veljače 2017. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail prodaja@spi.hr.

Pod model plaćanja navesti 00 34626-OIB korisnika.
Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog seminara.

U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila prodaja@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 20. veljače 2017. godine vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 20. veljače 2017. izvršit ćemo povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije.
Prijave su moguće putem formulara na ovoj stranici.
Broj sudionika je ograničen zbog specifičnosti seminara i kvalitetnijeg rada s manjim brojem polaznika​.