Objavljeno: 12.03.2018.

Poštovani korisnici,

kako bismo vas naučili kako izraditi WORD predloške za opomene, ovrhe i kamatne listove, naši konzultanti su organizirali radionicu napredne obuke pod nazivom Uradi sam – izrada predložaka opomena, ovrha i kamatnih listova. Cilj radionice je naučiti korisnike kako mogu WORD predloške sami mijenjati, dorađivati, testirati ispis, i u svakom trenutku sami napraviti predložak kakav im je potreban.

Radionica napredne obuke namijenjena je svim korisnicima koji unutar SPI sustava koriste module opomena, ovrha i obračuna kamata.

Radionica će se održati 11. travnja 2018. u LC edukativnom centru Zagreb. Planirano trajanje radionica je od 09:30 do 15:00 sati.

Predviđeni program rada radionice napredne obuke je:

  • otvaranje radionice i upoznavanje sa rasporedom rada
  • rad sa varijablama za izradu predložaka opomena i samostalna izrada predloška opomene
  • rad sa varijablama za izradu predložaka ovrha i samostalna izrada predloška ovrhe
  • rad sa varijablama za izradu predložaka kamatnih listova i samostalna izrada predloška kamatnih listova
  • testiranje ispisa svih samostalno formiranih predložaka:
    • rad sa varijablama za izradu predložaka kamatnih listova i samostalna izrada predloška kamatnih listova
    • testiranje ispisa svih samostalno formiranih predložaka

NAPOMENA:

Cijena napredne obuke za jedan dan je 750,00 kn + PDV po sudioniku/obuci. U cijenu napredne obuke uključeni su radni materijali te konzumacija jela i pića.

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održane napredne obuke – radionice.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika. 

Ukoliko se odlučite sudjelovati na radionici, molimo Vas da najkasnije do 09.04.2018. godine u 12:00 sati izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE.

Napomena: obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje a ne pojavljivanja i neotkazivanja u minimalnom roku od 48 sati, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.