Poštovani korisnici,

Konzultantsko savjetovanje-seminar koji smo za Vas organizirali ima za cilj pomoć korisnicima u pripremi dokumenata potrebnih za potpisivanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Namijenjeno je proračunskim korisnicima (državni i JLP(R)S), zaduženima za testiranje poslovanja radi prikupljanja dokumenata za potpisivanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Sudionici trebaju sa sobom donijeti:

 • upitnike popunjene prethodne godine,
 • sastavljene Planove otklanjanja slabosti i nepravilnosti (sve Planove)
 • izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima 

Datumi održavanja su 15.02.2017. u LC edukativnom centru Zagreb i 17.02.2017. u LC edukativnom centru Rijeka, s početkom u 09:30 i planiranim trajanjem do 15:00 (registracija sudionika od 09:00).

SADRŽAJ RADIONICE:

1.    OTVARANJE RADIONICE I IZLAGANJE PLANA RADA

2.    ZAKONSKI OKVIR

3.    SADRŽAJ UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA

4.    ROKOVI SASTAVLJANJA I PREDAJE

5.    PRAKTIČNI RAD NA DOKUMENTIMA KOJI SE MORAJU PRILOŽITI UZ IZJAVU:

 • UPITNIK
  • Način testiranja pitanja iz Upitnika
  • Reference, tablice za testiranje
  • Područja testiranja
  • Usporedba odgovora prethodne i tekuće godine
 • PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI
  • Usporedba navedenih aktivnosti prethodne godine i ostvarenih aktivnosti unutar organizacije
 • IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA UTVRĐENIMA PRETHODNE GODINE
  • Popunjavanje izvješća na temelju plana otklanjanja sastavljenog prethodne godine

6.    PITANJA I ODGOVORI
 


NAPOMENA:

Cijena konzultantskog savjetovanja-seminara za jedan dan je 800,00 kn + PDV po sudioniku. Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

Ako se odlučite sudjelovati, molimo Vas da najkasnije do 08.02.2017. godine u 12:00 izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE koja je aktivna do krajnjeg roka za prijavu ili do ispunjenja termina. 

Napomena: obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja bez obavijesti u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.