Poštovani korisnici,

pripremili smo Konzultantsko savjetovanje – Sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, namjenjeno proračunski korisnici (državni i JLP(R)S), osobama zaduženim za testiranje poslovanja radi prikupljanja dokumenata za potpisivanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Datum održavanja savjetovanja:
12. veljače 2019. – u LC edukativnom centru Zagreb​

Planirano trajanje savjetovanja je od 09:30 do 16:00 sati.

Potrebni materijali za aktivno sudjelovanje na radionici: Sudionici trebaju sa sobom donijeti Upitnike popunjene prethodne godine, sastavljene Planove otklanjanja slabosti i nepravilnosti (sve Planove) i Izvješća o otklonjenim slabostima i nepravilnostima

Sadržaj radionice:
1. OTVARANJE RADIONICE I IZLAGANJE PLANA RADA
2. ZAKONSKI OKVIR
3. SADRŽAJ UREDBE O SASTAVLJANJU I PREDAJI IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI I IZVJEŠTAJA O PRIMJENI FISKALNIH PRAVILA
4. ROKOVI SASTAVLJANJA I PREDAJE
5. PRAKTIČNI RAD NA DOKUMENTIMA KOJI SE MORAJU PRILOŽITI UZ IZJAVU:

 • UPITNIK
 • Način testiranja pitanja iz Upitnika
 • Reference, tablice za testiranje
 • Područja testiranja
 • Usporedba odgovora prethodne i tekuće godine
 • PLAN OTKLANJANJA SLABOSTI I NEPRAVILNOSTI
 • Usporedba navedenih aktivnosti prethodne godine i ostvarenih aktivnosti unutar organizacije
 • O IZVJEŠĆE O OTKLONJENIM SLABOSTIMA I NEPRAVILNOSTIMA UTVRĐENIMA PRETHODNE GODINE
 • Popunjavanje izvješća na temelju plana otklanjanja sastavljenog prethodne godine
 • NAPUTAK O OTKRIVANJU, POSTUPANJU I IZVJEŠĆIVANJU O NEPRAVILNOSTIMA U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA
 • Obveznici primjene
 • Osoba za nepravilnosti
 • Postupanje po nepravilnostima
 • Izvješćivanje o nepravilnostima

6. PITANJA I ODGOVORI


NAPOMENA:

Cijena konzultantskog savjetovanja-seminara za jedan dan je 800,00 kn + PDV po sudioniku. Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.
Ukoliko se odlučite sudjelovati na radionici, molimo Vas da najkasnije tri dana (72 sata) prije održavanja obuke izvršite prijavu sudionika isključivo putem priložene PRIJAVNICE.
U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila prodaja@spi.hr.
Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.
U cijenu napredne obuke/seminara/radionice uključeni su radni materijali i prigodna zakuska.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.