Poštovani korisnici,

za Vas smo organizirali konzultantsko savjetovanje-seminar "Priprema za popunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za Proračunske korisnike"

Cilj savjetovanja-seminara je pomoći korisnicima u pripremi i popunjavanju dokumentacije za pravovremenu predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Datumi održavanja obuka su 16. veljače 2016. u LC edukativnom centru u Zagrebu i 19. veljače 2016. u LC edukativnom centru Rijeka.

Konzultantsko savjetovanje-seminar "Priprema za popunjavanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti " namijenjeno je proračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna
JLP(R)S.

Planirano trajanje je od 10:00 do 15:00 sati.

Prijave putem obrasca niže.


NAPOMENA:

Cijena konzultantskog savjetovanja-seminara za jedan dan je 800,00 kn + PDV po sudioniku. Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

Ako se odlučite sudjelovati, molimo Vas da najkasnije do 12.02.2016. godine u 14:00 sati izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE koja je aktivna do krajnjeg roka za prijavu ili do ispunjenja termina. 

Napomena: obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja bez obavijesti u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.