Za obračune plaće za razdoblje 2015. više se ne obračunava doprinos za zapošljavanje invalida. U aplikaciji 150 – Obračun plaća i naknada potrebno je na radnim odnosima obrisati taj doprinos, a doprinos za zapošljavanje uvećati na 1,7%. Iz istog razloga, u parametrima aplikacije 151 – Sustav izvješćivanja porezne uprave, potrebno je u parametrima aplikacije pod Obvezu posebnog doprinosa povući 0 – nema obveze posebnog doprinosa za zapošljavanje invalida.

Upute za unos i korištenje novih podataka, pronaći ćete na našoj web stranici.
 
Za obračune plaća za 2015. vrijede i nove osnovice za obračun doprinosa i ovrha:

  • Najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za MIO iznosi 2.780,05 kn.
  • Najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa za MIO iznosi 47.658,00 kn.
  • Najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa za MIO iznosi 571.896,00 kn.
  • Minimalna plaća iznosi 3.029,55 kn.
  • Prosječna neto plaća za obračun ovrha iznosi 5.510,00 kn.

Izmijenjena je kvota za zapošljavanje invalida, te sada za sve poslodavce neovisno o djelatnosti, iznosi 3% od ukupnog broja radnika. (N.N. br. 2/15).