Temeljem Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/2020) i Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (NN 53/2020), poslodavac je dužan za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i dalje isplaćivati sredstva na zaštićeni i nezaštićeni račun a ukoliko poslodavac ili drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja provodi ovrhu, dužan je ne plijeniti daljnje tražbine ovršenika niti isplaćivati ovrhovoditelju novčane iznose za koje je određena ovrha, već cijelu plaću odnosno stalno novčano primanje ispuniti radniku odnosno primatelju stalnog novčanog primanja (naravno poštujući iznimke kod kojih se sa provedbom ovrhe nastavlja i u slučaju posebnih okolnosti).
Da bi postupili u skladu sa Zakonom o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, u LC aplikaciji 150 – Plaće i naknade, potrebno je ovrhe koje provodi poslodavac na plaći ili drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja staviti u Mirovanje, vodeći računa o ovrhama koje su u ovom slučaju iznimka (ovrha radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta, druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću, tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine i ako se radi o mjerama osiguranja iz kaznenog postupka.)
I dalje se temeljem Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, sredstva plaće dijele na zaštićeni i nezaštićeni račun s razlikom da se u ovim okolnostima sredstva koja se preusmjere na nezaštićeni račun, deblokiraju od strane FINA-a-e i daju na raspolaganje samim zaposlenicima.