U ponedjeljak 03. travnja 2017. godine u Gradu Beli Manastir, kod gradonačelnika gosp. Ivana Daboša te zamjenika gosp. Marka Bogatića i gosp. Predraga Stojanovića, održana je završna radionica i prezentacija projekta Upravljanja imovinom.

Projekt u Gradu provodio se od listopada 2016. godine, a na njemu su intenzivno radili LC konzultanti i članovi Radnog tima Grada.

Kroz osam radionica koje su se održavale za vrijeme trajanja projekta, izrađen je Registar nekretnina te je popisana imovina kojom Grad raspolaže i upravlja. Time je stvorena centralna baza podataka Grada cjelokupne imovine Grada,  što čini temelj za uspješno upravljanje imovinom. Podaci su dodatno obogaćeni uvidom u Integrirani prostorni informacijski sustav – GIS te je time omogućen jednostavniji uvid u imovinu što ujedno znači i učinkovitije raspolaganje. Osim navedenog, kao dodatne ciljeve ovog projekta možemo izdvojiti prijenos znanja upravljanja imovinom na djelatnike Grada te izgradnja integriranog prostornog informacijskog sustava za potrebe ovog projekta, ali i za potrebe kontrole kvalitete i ažuriranja podataka unutar informacijskog sustava naplate poreza i drugih naknada.

Ovim putem zahvaljujemo se svim suradnicima i članovima Radnog tima u Gradu u radu na ovom projektu te uspostavi sustava Upravljanja imovinom.