Objave

U želji da ispoštuju zakonske odredbe vezane uz transparentnost poslovanja ali i da svojim građanima omoguće jasan uvid u potrošnju proračunskog novca, više od 200 lokalnih i regionalnih jedinica u Hrvatskoj odlučilo je poslovati uz naše rješenje iTransparentnost. Veliki broj njih nakon toga našao se i na listi Instituta za javne financije s visokim ocjenama, a dio i kao primjer najtransparentnijih JLP(R)S u zemlji.

Što im je omogućila iTransparentnost?

Objavom podataka iTransparentnost doprinijela je njihovoj kvaliteti poslovanja na više načina. Korisnicima je osigurala usklađenost sa svim zakonskim odredbama. Čelnicima JLP(R)S  omogućila da na brz i jednostavan način, u svega nekoliko klikova, dobiju značajne informacije za poslovanje – od informacije o izvršenju proračuna do primjerice informacija o isplatama određenom dobavljaču. Naposljetku, javnosti je omogućila pristup podacima o potrošnji proračuna čime svakodnevno jača povjerenje između građana i izabrane lokalne vlasti.

A kako konkretno izgleda pregled informacija? Pregled informacija u iTransparentnosti može se odvijati u nekoliko kategorija. Tako uz pregled isplata s računa, što je zakonski propisano, vidljivi mogu biti i ulazni računi, ugovori ili narudžbenice. Dodatne opcije bira sama JLP(R)S.

A kako do podataka u iTransparentnosti?

Isplate se u iTransparentnosti mogu vidjeti kao: isplate po dnevnim izvacima po računima kod poslovnih banaka, isplate plaća, drugog dohotka, putnih naloga, blagajne i socijalnih pomoći. Uzmemo li za primjer isplate po dnevnim izvacima možemo dobiti uvid u datume isplate, primatelja, mjesto iz kojeg je primatelj, broj računa dobavljača po kojemu je isplata izvršena, opis isplate ili iznos računa. Želimo li vidjeti isplate iz proračuna samo po određenom kriteriju, možemo ih pretraživati i na temelju filtera koji su ponuđeni klikom na Dodaj filter. Filteri se pritom mogu koristiti kombinirano i istovremeno.

Postupak je isti i u slučaju kada se nudi opcija za pregled ulaznih računa, ugovora ili narudžbenica. Na kraju sve prikazane podatke (filtrirane ili ne) moguće je preuzeti u strojno čitljivom obliku klikom na ikonu CSV.

Želite li i vi biti među lokalnim jedinicama čija je proračunska transparentnost na zavidnoj razini, obratite se s povjerenjem LC-ovim stručnjacima. Letak iTransparentnosti pronaći ćete OVDJE.  U slučaju da vas zanima više ili ste već odlučili da je iTransparentnost ono što vam treba, na raspolaganju vam stoje naši stručnjaci kojima se možete obratiti putem e-maila: info@spi.hr. 

Napredna radionica “Izrada i aktiviranje proračuna u sustavu riznice” održat će se 13. studenog s ciljem prikazivanja svih tehničkih koraka u procesu izrade i aktivacije proračuna te preknjiženja po rebalansu. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

Vrijeme održavanja: 13. studenog 2023. u trajanju od 10:00-13:00 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavači: Katarina Došen

Sadržaj: 

U ovoj radionici prikazat ćemo cijeli proces vezan za izradu i aktivaciju plana proračuna, počevši od definiranja i unosa proračunskih klasifikacija u sustav, definiranja prava planiranja preko prijepisa prijedloga plana proračuna na web. Po završetku planiranja na web-u prikazat ćemo aktivaciju plana u sustavu nadležnog proračuna i prijepis proračunskim korisnicima. U sklopu rebalansa često se rade izmjene na postojećim stavkama plana što uvjetuje preknjiženje podataka nakon aktivacije rebalansa. Kroz radionicu će biti objašnjeno preknjiženje podataka.

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 

  Pridružite nam se 21. lipnja na radionici koju smo organizirali kako bismo pojasnili izvještajni sustav, potreban prilikom usklađenja podataka između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

  Vrijeme održavanja: 21. lipanj 2023. u trajanju od 10:00-13:00 sati

  Mjesto održavanja: ZOOM

  Predavač: Katarina Došen

  Sadržaj: 

  Proračun čine konsolidirani podaci nadležnog proračuna i proračunskih korisnika. Kako bi proračun i konsolidirani financijski izračuni bili ispravni, preporuka je redovito usklađivati podatke. Na radionici će biti prikazan izvještajni sustav koji je moguće koristiti prilikom procesa usklađenja. Također, dat ćemo odgovor na najčešća pitanja prilikom izrade izvještaja kao, primjerice – što s međusobnim obvezama, kako provjeriti obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskih korisnika te kako ispravno evidentirati transferna konta.

  NAPOMENA:

  Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

  Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
  Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

  PRIJAVNICA: 

   Na savjetovanju ćemo prezentirati upitnik o fiskalnoj odgovornosti te potrebne procedure. Također ćemo iznijeti primjere popunjavanja odgovora na pitanja iz upitnika te ćemo prezentirati plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti. Savjetovanje je namijenjeno proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna JLP(R)S.

   Vrijeme održavanja: 21. veljače 2023, u trajanju od 09:30-15:00 sati

   Mjesto održavanja: ZOOM

   Predavačica: Maja Štargl Ugljar

   Sadržaj: 

   Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

   • Obveznici predaje i rokovi predaje
   • Sastavni dijelovi Izjave
   Sustav unutarnjih kontrola
   Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu
   • Odgovaranje na pitanja po područjima Upitnika

   NAPOMENA:

   Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 140,00 eura+ PDV
   Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

   Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
   Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/ dan“ mjesečno na svakih 1.330,00 eura iznosa za mjesečno održavanje.

   Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

   S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
   – u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
   – u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

   LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

   Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

   PRIJAVNICA: 

     

    Proračun, usklađenje podataka i financijski izvještaji teme u kojima ćemo se baviti na naprednoj obuci 25. siječnja. Točnije, cilj radionice je pojasniti izvještajni sustav koji je potrebno koristiti prilikom usklađenja podataka između nadležnog proračuna i proračunskih korisnika. Namijenjena je svim korisnicima proračunskog računovodstva.

    Datum održavanja: 25. siječanj 2023.
    Vrijeme održavanja: 10:00 h – 13:00 h

    Mjesto održavanja: platforma ZOOM

    Predavač: Katarina Došen

    Sadržaj:

    Proračun čine konsolidirani podaci nadležnog proračuna i njegovih proračunskih korisnika. Kako bi proračun i konsolidirani financijski izvještaji bili ispravni preporuka je redovno usklađenje podataka. Na radionici će biti prikazan izvještajni sustav koji je moguće koristiti prilikom procesa usklađenja. Također, polaznici će dobiti odgovore na najčešća pitanja prilikom izrade financijskih izvještaja kao npr. što s međusobnim obvezama, kako provjeriti obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskih korisnika, kako ispravno evidentirati transferna konta itd.

    NAPOMENA:

    Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – iznosi po sudioniku 120,00 eura + PDV
    Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV
    Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
    Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

    Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

    PRIJAVNICA: