Objave

Libusoft Cicom za svoje korisnike organizira veliki besplatni seminar pod nazivom “Puni krug – Digitalizacija komunalne naknade i poreza na kuće za odmor – od nastanka rješenja i dostave preko opomene i ovrhe sve do arhiva”. Seminar će se održati 19. lipnja 2024. u hotelu Antunović, a svojim će temama obuhvatiti i druga javna davanja u nadležnosti lokalnih jedinica.

Elektroničko uredsko poslovanje sramežljivo i polako, ali sigurno postaje svakodnevica brojnih službenika u svim područjima rada i nadležnosti lokalnih jedinica. Međutim, upravo komunalna naknada, s obzirom na broj postupaka i njezin financijski značaj za gradove i općine, kao i porez na kuće za odmor te neizbježna naknada za uređenje voda, čine nepremostivi bedem za potpunu i stabilnu tranziciju iz papirnatog i dobro poznatog u pomalo mistično i nesigurno elektroničko poslovno i upravno okružje. Otpori i strah vezano uz sve to sasvim su razumljivi, jer je riječ o vrlo složenim postupcima koji uključuju brojne dionike, nepoznanice i rizike. Upravo stoga odlučili smo organizirati seminar na kojem ćemo se uhvatiti u koštac ne toliko s teorijskim već s praktičnim dijelom i pitanjima digitalizacije javnih davanja.

Također, sa zadovoljstvom i ponosom najavljujemo niz novih i dobrih vijesti vezano uz takozvano masovno potpisivanje te dostavu upravnih i poreznih akata, bez obzira je li riječ o digitalnoj dostavi putem korisničkog pretinca ili klasičnoj i dobro poznatoj (ali nimalo manje izazovnoj!) dostavi putem pružatelja poštanskih usluga, o čemu će nas iz prve ruke informirati  predstavnici FINA-e i Hrvatske pošte. S obzirom da je uredsko poslovanje glavna tema javne uprave već nekoliko godina, ovaj put još jednom naglašavamo kako se nećemo osvrtati na neusklađenosti i traženje krivaca za takvo stanje, već ćemo se afirmativno uhvatiti u koštac s najvažnijim praktičnim pitanjima vezanim uz utvrđivanje i naplatu javnih davanja.

Vrijeme održavanja: 19. lipnja 2024.  (od 9 sati i 30 minuta (registracija) do 13 sati i 30 minuta)

Mjesto  održavanja: hotel Antunović, Zagreb

Sadržaj seminara:

 • nužni preduvjeti te izrada i nastanak rješenja o komunalnoj naknadi i drugim javnim davanjima
 • pravna valjanost digitalnog akta u papirnatom obliku
 • potpis ili pečat, pitanje je sad – od pojedinačnog do masovnog potpisivanja većeg broja akata
 • osvrt na druga javna davanja, s posebnim naglaskom na naknadu za uređenje voda
 • o važnosti izrade opomena i ovrha u digitalnom obliku – nužni preduvjet za komunikaciju s drugostupanjskim tijelima i sudovima
 • velike novosti u području dostave i nova uloga pošte u tom smislu – potpuna usluga dostave digitalnim putem, ali i ispisa te slanja rješenja klasičnim putem

Sva izlaganja odnosit će se i primjenjiva su, ne samo na komunalnu naknadu i porez na kuće za odmor, već na druga javna davanja u nadležnosti lokalnih jedinica!

Detaljan program rad objavljujemo uskoro!

NAPOMENA!

Seminar je besplatan za sve LC korisnike!

PRIJAVNICA: 

   

  Zamislite dva susjeda koji žive u istoj ulici gdje imaju jednak pristup školi, javnom prijevozu, rasvjeti, asfaltu, nogostupima, vodovima i drugoj infrastrukturi. Prvi susjed plaća punu vrijednost izgradnje i održavanja infrastrukture, a drugi plaća samo pola onoga što dobiva. Tu su na gubitku jedinica lokalne samouprave jer nije naplatila svoj ulog i prvi susjed prema kojem nije pravedno da plaća više nego drugi.

  Nažalost, taj scenarij ne treba zamišljati, jer je dosta čest u praksi. Kako se to događa i kako se može ispraviti – saznajte u nastavku.

  O čemu se radi i kako se to događa?

  Primjer iz uvoda govori o naplati komunalne naknade i doprinosa prema zonama. Jedinice lokalne samouprave određuju teritorijalne zone prema položaju (npr. od centra grada ili morske obale) i opremljenosti komunalnom infrastrukturom. Za svaku se zonu utvrđuje jedinična vrijednost komunalne naknade (koeficijent) kojim se množe drugi parametri naplate. Prva zona ima najbolju opremljenost i uvjete, pa obveznici u njoj plaćaju najveću naknadu. Druga zona ima manju naknadu, treća još manju itd.

  Evidencija podataka za komunalne naknade vrlo je opsežna i ponekad se obvezniku pridruži pogrešna zona odnosno koeficijent naplate komunalne naknade. Tako je u primjeru iz uvoda prvom susjedu ispravno evidentirana prva zona naplate, a drugom je susjedu greškom dodijeljena recimo treća zona.

  Podaci za naknade uglavnom se evidentiraju i vizualiziraju tablično, što uvelike otežava kontrolu podataka kada se radi o nekoliko tisuća obveznika, objekata i naknada.

  Kako se to može ispraviti?

  Kada se pojedini objekti prikažu na karti s područjima zona naplate, odmah je jasno kojim je obveznicima dodijeljena pogrešna zona. Prikaz poslovnih podataka na karti omogućuje nam geoinformacijski sustav (GIS).

  Na slici 2 je stvarni primjer jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj gdje je analizom podataka u SPI GIS-u utvrđeno da je 900 (6 %) obveznika u pogrešnoj zoni. Prema rezultatima analize mogu se ažurirati podaci u bazi i izdati ispravna rješenja o komunalnoj naknadi (slika 1).

  Drugi je primjer primorski grad koji određuje zone naplate komunalne naknade, između ostaloga, prema udaljenosti od morske obale. Takvu je naplatu praktički nemoguće ostvariti bez prikaza i analize podataka na karti u GIS-u (slike 3 i 4).

  Zaključak

  GIS je nezaobilazan alat za vizualizaciju, analizu i ispravak podataka o zonama naplate komunalnih naknada i doprinosa. Ako razmišljate o povećanju naplate i pravednijoj raspodjeli naplate za svoje građane, slobodno se javite konzultantima Libusoft Cicoma.

  Autor teksta: Tomislav Jogun, voditelj tima GIS-a

  Sredstva koja se prikupljaju komunalnim naknadama izravno servisiraju održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, a kvalitetna infrastruktura važan je čimbenik koji jedinice lokalne samouprave čini privlačnima i građanima i ulagačima. Stoga je jedinicama lokalne samouprave u interesu učinkovito naplaćivati komunalne naknade.

  Vođenje i održavanje baze komunalnih obveznika zahtjevan je i opsežan posao, a problem raste progresivno s veličinom jedinice lokalne samouprave ili brojem obveznika. Nažalost, ljudski resursi najčešća su prepreka u održavanju baze objekata i obveznika. Zbog obima posla djelatnici JLS-a najčešće nemaju vremena za izvide kako bi pravovremeno reagirali na promjene na terenu. Problem čestih promjena na terenu posebice je izražen u priobalnim krajevima, gdje zbog atraktivnosti terena buja turizam uz koji se veže gradnja, tj. dogradnja objekata.

  Usporedba baza podataka

  Što se dogodi kada imate dvije neovisne baze obveznika za isto područje i obje su sređene radi prikaza u GIS-u? Logično je usporediti te dvije baze kako bi se vidjelo njihovo poklapanje tj. gdje se razlikuju. U ovom slučaju, jedan grad i komunalno društvo koriste SPI GIS rješenje te u sklopu svojih redovitih djelatnosti zadužuju iste objekte, ali za različite naknade. Prilikom pojedinačne analize otkrilo se kako grad i komunalno društvo imaju u KOMIS-u uredne, ali nepotpune baze obveznika.

  Naime, i kod grada i kod komunalnog društva više od 95% adresnih podataka u KOMIS-u na zaduženim objektima bilo je usklađeno s Registrom prostornih jedinica. Istovremeno je bilo vidljivo kako tih 95% objekata pokriva oko 70% službenih adresa iz Registra prostornih jedinica. Preostalih 30% službenih kućnih brojeva nije zaduženo niti za jednu naknadu. Čak kad se u obzir uzmu specifičnosti terena, pojavu više kućnih brojeva na istoj nekretnini (dvorištu), rezervirani kućni brojevi te napušteni objekti, broj kućnih brojeva iz Registra prostornih jedinica koji nije zadužen i dalje je veći od očekivanih 10%.

  Otkrivanje potencijalnih novih obveznika

  Usporedba baza grada i komunalnog društva omogućila je otkrivanje novih obveznika. Radi povećanja broja obveznika nisu nas interesirali oni podaci koji su se preklopili, već oni koji se nisu preklopili. Upravo taj varijabilan dio podataka predstavlja potencijalne nove obveznike. Naime, postojali su objekti zaduženi u gradu za komunalnu naknadu sa svim popratnim podacima (kvadraturama, adresama, obveznicima), ali tih objekata nije bilo u bazi komunalnog društva. Naravno, postojale su i suprotne situacije, gdje su postojali podaci o objektu u sklopu naknade za odvoz otpada, ali taj objekt nije bio zadužen u bazi grada.

  Jednostavnim preklapanjem baza otkrilo se oko 650 novih objekata za grad i za komunalno društvo koji predstavljaju potencijal za zaduživanje. Najslađe u cijeloj priči je što se taj posao obavio administrativno, bez izlaska na terene, jer su za sve objekte već postojali podaci o njihovim atributima i obveznicima. Zadatak službenika grada i komunalnog društva je iskoristiti te podatke kako bi se generirala nova rješenja i uplatnice za zaduženja. Tako se otvorila mogućnost da se iz udobnosti ureda poveća broj obveznika za 10%.

  Pogodnosti uz SPI GIS

  Sređivanje i usklađivanje adresnih (matičnih) podataka s državnim registrima nudi mnoge pogodnosti, od praćenja zaduženosti objekta do izrade analiza spomenutih u ovom članku. Uz direktnu, praktičnu primjenu SPI GIS-a, dodatan motiv za usklađivanje podataka treba pronaći u sve brojnim vezama na servise Središnje države. Servisi koji se razvijaju zahtijevat će uniformnost podataka koji se razmjenjuju, između ostalog i adresnih. Iskoristite SPI GIS kako biste pripremili svoje podatke za budućnost koja dolazi.

  Autor teksta: Vedran Vrhovac, voditelj Odjela prostornih projekata