Objave

S 30. prosincem prošle godine na snagu je stupio Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske. Novim zakonom zakonodavac želi riješiti neučinkovitost upravljanja imovinom što je prepreka u ostvarenju brojnih infrastrukturnih i razvojnih projekata diljem zemlje te ostvarenju investicijskog potencijala.

Ključ rješenja našao je u decentralizaciji kojom su lokalne i regionalne jedinice dobile brojne nove obveze, ali i nove prilike. Koji su od sada njihovi novi zadaci, koja pravila moraju poštivati i koje bi koristi od toga mogli imati analizirala je naša pravna stručnjakinja Vilma Plavčić.

U svom stručnom članku kolegica Plavčić između ostalog navodi načine na koje je Zakon propisao upravljanje i raspolagaje nekretninama, evidentiranje, ali s druge strane i primjerice priliku za ostvarenje 20 posto prihoda od raspolaganja određenim nekretninama te mogućnost priskrbljivanja prava vlasništva nad dijelom nekretnina. Više detalja o svim novostima pročitajte u tekstu 👉 Decentralizacija upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske – nove obveze i nove prilike za lokalne jedinice.

 

 

 

 

Na savjetovanju ćemo prezentirati upitnik o fiskalnoj odgovornosti te potrebne procedure. Također ćemo iznijeti primjere popunjavanja odgovora na pitanja iz upitnika te ćemo prezentirati plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti. Savjetovanje je namijenjeno proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna JLP(R)S.

Vrijeme održavanja: 21. veljače 2023, u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavačica: Maja Štargl Ugljar

Sadržaj: 

Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

• Obveznici predaje i rokovi predaje
• Sastavni dijelovi Izjave
Sustav unutarnjih kontrola
Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu
• Odgovaranje na pitanja po područjima Upitnika

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 140,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 70,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jedan „polaznik/ dan“ mjesečno na svakih 1.330,00 eura iznosa za mjesečno održavanje.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 

   

  Zamislite dva susjeda koji žive u istoj ulici gdje imaju jednak pristup školi, javnom prijevozu, rasvjeti, asfaltu, nogostupima, vodovima i drugoj infrastrukturi. Prvi susjed plaća punu vrijednost izgradnje i održavanja infrastrukture, a drugi plaća samo pola onoga što dobiva. Tu su na gubitku jedinica lokalne samouprave jer nije naplatila svoj ulog i prvi susjed prema kojem nije pravedno da plaća više nego drugi.

  Nažalost, taj scenarij ne treba zamišljati, jer je dosta čest u praksi. Kako se to događa i kako se može ispraviti – saznajte u nastavku.

  O čemu se radi i kako se to događa?

  Primjer iz uvoda govori o naplati komunalne naknade i doprinosa prema zonama. Jedinice lokalne samouprave određuju teritorijalne zone prema položaju (npr. od centra grada ili morske obale) i opremljenosti komunalnom infrastrukturom. Za svaku se zonu utvrđuje jedinična vrijednost komunalne naknade (koeficijent) kojim se množe drugi parametri naplate. Prva zona ima najbolju opremljenost i uvjete, pa obveznici u njoj plaćaju najveću naknadu. Druga zona ima manju naknadu, treća još manju itd.

  Evidencija podataka za komunalne naknade vrlo je opsežna i ponekad se obvezniku pridruži pogrešna zona odnosno koeficijent naplate komunalne naknade. Tako je u primjeru iz uvoda prvom susjedu ispravno evidentirana prva zona naplate, a drugom je susjedu greškom dodijeljena recimo treća zona.

  Podaci za naknade uglavnom se evidentiraju i vizualiziraju tablično, što uvelike otežava kontrolu podataka kada se radi o nekoliko tisuća obveznika, objekata i naknada.

  Kako se to može ispraviti?

  Kada se pojedini objekti prikažu na karti s područjima zona naplate, odmah je jasno kojim je obveznicima dodijeljena pogrešna zona. Prikaz poslovnih podataka na karti omogućuje nam geoinformacijski sustav (GIS).

  Na slici 2 je stvarni primjer jedinice lokalne samouprave u Hrvatskoj gdje je analizom podataka u SPI GIS-u utvrđeno da je 900 (6 %) obveznika u pogrešnoj zoni. Prema rezultatima analize mogu se ažurirati podaci u bazi i izdati ispravna rješenja o komunalnoj naknadi (slika 1).

  Drugi je primjer primorski grad koji određuje zone naplate komunalne naknade, između ostaloga, prema udaljenosti od morske obale. Takvu je naplatu praktički nemoguće ostvariti bez prikaza i analize podataka na karti u GIS-u (slike 3 i 4).

  Zaključak

  GIS je nezaobilazan alat za vizualizaciju, analizu i ispravak podataka o zonama naplate komunalnih naknada i doprinosa. Ako razmišljate o povećanju naplate i pravednijoj raspodjeli naplate za svoje građane, slobodno se javite konzultantima Libusoft Cicoma.

  Autor teksta: Tomislav Jogun, voditelj tima GIS-a