Objave

Sabor RH na sjednici u petak donio je Strategiju digitalne Hrvatske za razdoblje do 2032. godine. Riječ je o dokumentu koji je usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom te dokumentima i politikama EU i RH. Cilj Strategije je digitalizacija hrvatskog društva, javne uprave i gospodarstva u razdoblju do 2032. godine, a kreće se u četiri smjera.

Prvi strateški cilj je „Razvijeno i inovativno digitalno gospodarstvo“ kroz koji će podrška biti pružena digitalnim inovacijskim centrima te digitalizaciji u mikro, malim i srednjim poduzećima. Drugi cilj je “Digitalizirana javna uprava”, a ostvarit će se kroz: nadogradnju državne informacijske infrastrukture i naprednih softverskih rješenja, postizanje potpune interoperabilnosti javne uprave i omogućavanja pristupa podacima građanima i poduzećima, jačanje organizacijskih i ljudskih institucionalnih kapaciteta, digitalizaciju svih ključnih javnih usluga te promidžbu digitalnih usluga i korisničke podrške među građanima.

Pažljivo pratiti natječaje

Država je već krenula u digitalizaciju javne uprave, a taj cilj ostvaruje se i kroz različite zakonske regulative poput nove Uredbe o uredskom poslovanju. Digitalizacija i transparentnost potiču se i kroz različite javne natječaje te bespovratne potpore uz pomoć kojih gradovi, županije i općine imaju priliku svoje poslovanje uvesti u suvremeni elektronički svijet.

Stoga preporučujemo svojim korisnicima da prate natječaje kako ne bi propustili priliku za unaprjeđenje svog poslovanja. Primjerice, natječaj za digitalizaciju javne uprave nedavno je raspisao i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji pokriva od 40 do čak 80 posto troškova različitih projekata.

Što se, pak, tiče Strategije, važno je još dakako navesti da se treći strateški cilj odnosi na “Razvijene, dostupne i korištene mreže vrlo velikih kapaciteta” kojim se između ostalog osiguravaju preduvjeti za bržu gradnju mreža. Četvrti cilj, pak, usmjeren je na građane i razvoj njihovih digitalnih vještina te djelovanja koja će povećati broj IKT stručnjaka na tržištu rada.

Za sve one koji žele na jednom mjestu saznati promjene koje donosi Uredba o uredskom poslovanju ili se tek žele upoznati s osnovnim pojmovima, pripremili smo specijalistički seminar tijekom kojeg ćemo kroz praktičan rad u aplikaciji prikazati cjelokupni proces rada javnopravnih tijela sukladno Uredbi.

Uredba o uredskom poslovanju te uz nju vezani propisi, među kojima se posebice ističu Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (u daljnjem tekstu Naputak) i Zakon o općem upravnom postupku, unijeli su najveće promjene u radu javnopravnih tijela unatrag 30 godina.

S obzirom da su navedeni propisi dotakli temelje postupanja te postavili sustave elektroničkog uredskog poslovanja kao neizbježan alat rada službenika, pozivamo vas na specijalistički seminar tijekom kojeg ćemo obraditi sve poslovne procese predviđene Uredbom o uredskom poslovanju s osvrtom na normativni dio, kao i prikaz rada u samoj aplikaciji.

Datum održavanja: 28.11.2022.
Vrijeme održavanja: od 09:30 do 15:00 sati
Mjesto održavanja: Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
Predavači: Jelena Srdić, Vanja Horvatić, Vedran Padovan

Program rada:

09:30 – 10:00 – Registracija i kava dobrodošlice

10:00 – 12:00 – Osnovni pojmovi uredskog poslovanja i rad s pismenima

U prvom dijelu savjetovanja bavit ćemo se osnovnim pojmovima uredskog poslovanja te radom s podnescima i aktima s posebnim naglaskom na digitalne elemente poslovanja koje donosi Uredba s teoretskim i praktičnim prikazom procesa prilikom čega ćemo obuhvatiti:

 • Organizacijsku strukturu te njen značaj u kontekstu uredskog poslovanja
 • Brojčane oznake i kako se formiranju (brojčana oznaka pismena, urudžbeni broj, jedinstvena oznaka pismena i jedinstveni identifikator pismena)
 • Plan klasifikacijskih oznaka s posebnim osvrtom na Naputak, te povezanost istog s pravilima o arhivskom gradivu i arhivima
 • Teoretski i praktični prikaz procesa:
  • Primitka, otvaranja i pregleda pismena i pošiljki
  • Obrade i razvrstavanja pismena
  • Dostave predmeta i pismena u rad
  • Administrativno -tehničke obrade akata – osvrt na e potpis
  • Povlačenja podataka iz državnih registara

12:00 – 13:00 – Zajednički ručak

13:00 – 15:00 – Otprema, arhiviranje i zakonske evidencije te zašto je cjelovitost sustava važna

U drugom dijelu obradit ćemo teme:

 • otpreme akata s posebnim osvrtom na specifičnosti digitalne otpreme,
 • pripreme predmeta za pismohranu i arhiv,
 • službenih evidencija sukladno Naputku
 • ZUP IT

Budući da je svaka aplikacija koja stvara dokument aplikacija uredskog poslovanja, u ovom dijelu prikazat ćemo značaj povezanosti aplikacija i proces likvidature e-računa kao savršenog oglednog primjera kako digitalizacija može unaprijediti i olakšati poslovanje.

NAPOMENA

Cijena za sudjelovanje – iznosi po sudioniku 2.400,00 kn + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja – cijena po sudioniku iznosi 1.200,00 kn + PDV

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr

PRIJAVNICA: