eSPI – Sustav Poslovnih Informacija na virtualnom poslužitelju

e-SPI omogućava korištenje i rad u LC aplikacijama koje su, kao i podaci, smještene na virtualnom poslužitelju kojeg održava LC. Pristup LC programima se odvija putem interneta, te ne zahtijeva prethodnu instalaciju. LC omogućava korištenje e-SPI usluge u režimu 24/365 (24 sata dnevno svih 365 odnosno 366 dana u godini) s bilo kojeg računala koje zadovoljava tehničke uvjete.

Zašto e-SPI?

 • za e-SPI nije potrebna nabavka odgovarajućeg poslužitelja (servera) i njegove nadogradnje
 • poslužitelj se nalazi u LC data centru gdje mu je osigurano stalno napajanje, pristup internetu, te svi drugi uvjeti potrebni za nesmetan rad
 • LC brine o nadogradnji svih potrebnih tehničkih komponenti
 • e-SPI podrazumijeva jedan dnevni back up podataka (s odmakom od 5 dana)
 • korisniku je osiguran prostor za podatke, te briga i održavanje baze podataka s redovitim nadogradnjama na posljednju definiciju sistemskog softvera
 • podaci su zaštićeni antivirusnom aplikacijom koja se svakodnevno nadograđuje novim virusnim definicijama

Prednosti eSPI usluge:

 • Manja inicijalna ulaganja u hardware
 • Nema troškova održavanja hardwarea
 • Ažuriranje softwarea se odrađuje automatski
 • Neograničen pristup
 • Nema kupnje aplikacija
 • Back up podataka
 • 24/365 dostupnost
 • Antivirusna zaštita
 • Jednostavnost