Objave

Kako biste se što bolje pripremili za izradu financijskih izvještaja, za početak lipnja smo organizirali radionicu u sklopu koje ćemo vam otkriti sve detalje procesa usklađenja i kontrole podataka. Obuku smo namijenili svim korisnicima proračunskog računovodstva i održat ćemo je putem ZOOM-a.

Vrijeme održavanja: 6. lipnja 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavačica: Marina Stančić

Sadržaj: 

 • Osnovni ciljevi i oblici usklađenja
 • Usklađenja unutar proračunskog računovodstva
 • Usklađenje između mjerodavnog proračuna i proračunskih korisnika
 • Primjeri usklađenja
 • Usklađenje s analitičkim evidencijama (Salda konti, Dugotrajna imovina)

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 

  Kako se bliži rok za predaju godišnjih financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika, LC je za pripremio detaljne upute za pripremu financijskih izvještaja i zaključak godine u LC SPI aplikaciji. Upute možete pronaći na zatvorenom dijelu našeg portala u rubrici Baza znanja.

  Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. jesu:

  • Bilanca na Obrascu BIL
  • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu PR-RAS
  • Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na Obrascu RAS-funkcijski
  • Izvještaj o obvezama na Obrascu OBVEZE
  • Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu P-VRIO
  • Bilješke.

  Rokovi predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. jesu:

  • za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 31. siječnja 2023.,
  • za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 15. veljače 2023.,
  • za konsolidirane financijske izvještaje razdjela državnog proračuna i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 28. veljače 2023.“

  Za 17. veljače organizirali smo naprednu obuku na temu godišnjih izvještaja. Cilj edukacije je s korisnicima proći proces pripreme za izradu godišnjih financijskih izvještaja. Namijenjena je svim korisnicima profitnog računovodstva.

  Vrijeme održavanja: 17. veljače 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

  Mjesto održavanja: ZOOM

  Predavačica: Mirela Crndić

  Sadržaj: 

  • Zakonska osnova: usklađenje i pripreme za izradu zakonskih izvještaja
  • Izrada godišnjih financijskih izvještaja

  NAPOMENA:

  Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 120,00 eura+ PDV
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 60,00 eura + PDV

  Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
  Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

  PRIJAVNICA: