Objave

Cilj radionice je pojasniti rad sa zaprimanjem e-računa i podešavanjem procesa za likvidaturu i ovjeru e-računa, pokazati slanje e-računa iz SPI aplikacija sa svim funkcionalnostima. Radionica je namijenjena svim korisnicima SPI sustava koji koriste navedene module, ali i onima koji bi željeli koristiti navedene module.

Vrijeme i mjesto održavanja: 17. svibnja 2024. u trajanju od 09:30-15:00 sati, Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb (Otkazano!)

Vrijeme i mjesto održavanja: 20. svibnja 2024. u trajanju od 09:30-15:00 sati, LC Dalmacija, Lička 4, Split

Predavači: Ivica Frajtak, Paula Bjažević

Sadržaj: 

 • rad sa zaprimanjem e-računa
 • rad s uredskim poslovanjem i podešavanje procesa za ovjeru e-računa
 • urudžbiranje u aplikaciji Salda konti
 • rad sa slanjem e-računa iz aplikacija Fakturiranje i Veleprodaja
 • pitanja i odgovori korisnika

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – uživo iznosi po sudioniku 210,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 110,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam navedeni broj dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na broj telefona 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA: 


  Cilj obuke je pojasniti rad sa zaprimanjem e-računa i podešavanjem procesa za likvidaturu i ovjeru e-računa te pokazati slanje e-računa iz SPI aplikacija sa svim funkcionalnostima. Obuka je namijenjena svim korisnicima SPI sustava  odnosno onima koji koriste navedene module i onima koji bi željeli koristiti navedene module.

  Vrijeme održavanja: 12. prosinca 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

  Mjesto održavanja: Libusoft Cicom, Remetinečka cesta 7, Zagreb (otkazano)

  Vrijeme održavanja: 14. prosinca 2023. u trajanju od 09:30-15:00 sati

  Mjesto održavanja: LC Dalmacija, Split

  Predavači: Mirjana Blažević, Marina Stojanac

  Sadržaj: 

  • otvaranje radionice i upoznavanje s rasporedom rada
  • rad sa zaprimanjem e-računa
  • rad s uredskim poslovanjem i podešavanje procesa za ovjeru e-računa
  • urudžbiranje u aplikaciji Salda konti
  • rad sa slanjem e-računa iz aplikacija Fakturiranje i Veleprodaja
  • pitanja i odgovori korisnika

  NAPOMENA:

  Cijena za sudjelovanje na konzultantskoj radionici – uživo iznosi po sudioniku 200,00 eura+ PDV
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 100,00 eura + PDV

  Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

  PRIJAVNICA: