Nakon provedenog testiranja i probnog rada SPI aplikacija sa MS SQL Server 2019, možemo preporučiti uporabu navedene verzije za rad u produkcijskom okruženju.

Prije same odluke o nadogradnji ili prvoj instalaciji navedene verzije, provjerite je li vaše okruženje u skladu s preporučenim zahtjevima za odabranu ediciju SQL Servera 2019.