Poštovani korisnici,

Cilj specijalističkog seminara je informiranje korisnika o promjenama porezne reforme.

Specijalistički seminar namijenjen je svim korisnicima koji rade u LC aplikacijama.

Datum održavanja je 20.12.2016. u hotelu PANORAMA Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9 s početkom u 9:30 i planiranim trajanjem do 15:30 (registracija sudionika od 09:00).

Teme:​

Novosti u obračunu PDV-a za 2017. – prijedlog izmjene Zakona

 • Sniženje stope PDV-a na pojedine proizvode i usluge s 25% na 13%
 • Povećanje stopa 5% i 13% za pojedine proizvode i usluge

Novosti u obračunu PDV-a za 2018. – prijedlog izmjene Zakona

 • smanjenje opće stope PDV-a s 25% na 24%
 • omogućavanje odbitka 50% pretporeza za nabavu ili najam osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz
 • povećanje praga za upis u registar obveznika PDV-a
 • primjena obračunske kategorije PDV-a pri uvozu strojeva i opreme
 • oporezivanje vrijednosnih kupona

Najavljene izmjene Zakona o fiskalizaciji

 • obveza izdavanja računa putem elektroničkih naplatnih uređaja za "male obveznike fiskalizacije" od 1. srpnja 2017.
 • ukidanje (izmjena) oslobođenja od fiskalizacije za djelatnosti prodaje karata ili žetona u putničkom prometu
 • novi način dostave podataka o poslovnim prostorima od 1. srpnja 2017.
 • dostava podataka o programskom rješenju za provođenje postupka fiskalizacije
 • izmjene kod blagajničkog maksimuma i dr.

Prijedlog izmjena Zakona o porezu na dobit od 01.01.2017.g

 • utvrđivanje porezne osnovice prema novčanom načelu
 • utvrđivanje porezne osnovice u paušalnom iznosu za proračune, proračunske korisnike, neprofitne organizacije i sl.
 • ukidanje olakšice za reinvestiranu dobit
 • novi način priznavanja troškova reprezentacije i osobnih automobila
 • izmjene kod priznavanja rashoda od otpisa potraživanja od fizičkih i nepovezanih osoba i dr. 

​Izmjene vezane uz Porez na dohodak od 01.01.2017.

 • utvrđivanje godišnjeg i konačnog dohotka – što je godišnji, a što konačni dohodak, na koga se odnosi, kada se primjenjuje
 • izmjene poreznih razreda i stopa za predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada
 • umanjenje plaćanja predujma poreza za umirovljenike i poreznim obveznicima na područjima iz I. skupine po stupnju razvijenosti i Grada Vukovara
 • primjena najavljenih poreznih izmjena unutar LC aplikacija
 • izmjene vezane uz osobni odbitak, različiti osobni odbitak od odbitka za uzdržavane članove, različiti koeficijenti, te kako to primijeniti na postojeće olakšice na zaposlene
 • cenzusi za priznavanje statusa uzdržavanog člana, koje primitke može primati a da ne ulaze u cenzus za određivanje statusa uzdržavanog člana
 • što će se obračunavati na plaći i na koji način (plaća koja se isplaćuje nakon 01.01.2017.)
 • izmjena roka za plaćanje predujma poreza na dohodak u slučaju primitka u naravi
 • izmjene vezane uz Porez na dohodak u slučaju drugog dohotka, te primjena unutar LC aplikacije

Izmjene Zakona o doprinosima od 01.01.2017.

 • povećanje koeficijenta za izračun najniže mjesečne osnovice za obračun doprinosa
 • ukida se izuzimanje od plaćanja doprinosa za autorske honorare i ugovore o djelu
 • smanjenje stopa doprinosa za drugi dohodak
 • koje izmjene je potrebno napraviti unutar LC aplikacija 

Izmjene u sustavu županijskih, gradskih i općinskih poreza

 • što su porezi
 • razlika između gradskih i općinskih te županijskih poreza
 • koji se porezi ukidaju, a koji rade prema novom sustavu (PNT,PCV, PKO)

Uvođenje novog poreza na nekretnine

 • što obuhvaća novi porez
 • koje su razlike u obradi poreza od dosadašnjih naknada koje zamjenjuje
 • potrebne radnje i ažuriranja za provedbu novog poreza
 • evidencije podataka potrebne za provedbu novog poreza

Prilagodba rada LC programa porezu na nekretnine

 • uvođenje novih polja i tablica prilagođenih zakonskim izmjenama
 • način popunjavanja novih polja potrebnih za daljnju obradu
 • tumačenje novih stavaka obračuna poreza na nekretnine (stanje, starost, rekonstrukcija, vlasnik/korisnik, članovi kućanstva…) i provedba kroz Komis
 • praćenje svih promjena po nekretninama (dnevnik nekretnine)
 • uvođenje kataloga NKD
 • koeficijent SRE i njegova primjena
 • adresni model prema DGU i prilagodba podataka, uparivanje ulica i naselja prema DGU, katastarski model, veza na GIS
 • način rada s novim porezom, prijepis podataka od NKN, obrada poreza, NUV?, olakšice, …

NAPOMENA:

Kotizacija za specijalistički seminar iznosi 1.200,00 kn minus 400,00 kn blagdanski popust = 800,00 kn + PDV po sudioniku. 

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog specijalističkog seminara.

Ako se odlučite sudjelovati, molimo Vas da najkasnije do 15.12.2016. godine u 12:00 sati izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE koja je aktivna do krajnjeg roka za prijavu ili do ispunjenja termina. 

U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila prodaja@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 15. prosinca 2016 godine vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 15. prosinca 2016. izvršit ćemo povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije.