Poštovani korisnici,

stupanjem na snagu Zakona o lokalnim porezima (NN 115/2016), tvrtka LIBUSOFT CICOM d.o.o. organizira za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te trgovačka društva kojima su JLP(R)S osnivači Specijalistički seminar – Porez na nekretnine u cilju kvalitetne i pravovremene pripreme provođenja poreza na nekretnine. 

Datum održavanja je u četvrtak, 09. ožujka 2017. godine s početkom u 09:30 sati u hotelu PANORAMA Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9.
Predviđeno trajanje seminara je do 16:00 sati (registracija sudionika od 09:00). 

Specijalistički seminar – Porez na nekretnine vodi JLS kroz operativni i zakonski proces koji je svaka JLS dužna uvesti sukladno donesenom Zakonu.

Tvrtka LIBUSOFT CICOM d.o.o. uvijek je korak ispred, te za korisnike nudi pravovremena i kvalitetna rješenja pri uvođenju novih zakona i brzih promjena koje se događaju na tržištu.

Ovim seminarom želimo prikazati cjelovitu podršku postojećim i budućim korisnicima u projektu implementacije Poreza na nekretnine sa sljedećim ciljevima:

 • USKLAĐENOST SA NOVIM ZAKONODAVSTVOM RH
 • USTROJ EVIDENCIJE O NEKRETNINAMA (NN 1/2017)
 • CJELOVITA BAZA SVIH PODATAKA NUŽNIH ZA IZRAČUN POREZA
 • UKLJUČIVANJE JLS U INFORMACIJSKE TOKOVE NACIONALNE RAZINE (NIPP – LIPP)
 • POVEĆANJE TRAJNIH PRIHODA

Teme specijalističkog seminara:

Normativni okviri

 • Zakon o lokalnim porezima
 • Opći porezni zakon
 • Donosi li uvođenje poreza na nekretnine promjene u poslovanju JLS u organizacijskom smislu? 
 • Donošenje općih akata i rješenja uz osvrt na prisilnu naplatu poreza na nekretnine

Pripremne radnje za uvođenje Evidencije nekretnina 

 • Sadržaj i struktura Evidencije nekretnina
 • Dohvat i usklađivanje adresnih i katastarskih podataka nekretnina sa službenim državnim registrima
 • Neizgrađeno građevinsko zemljište – postupak dohvata podataka
 • Primjer geografskog prikaza usklađene Evidencije nekretnina 

Proces uvođenja Poreza na nekretnine

 • Prikupljanje podataka za kreiranje Evidencije
 • LC SPI programsko rješenje za vođenje poreza na nekretnine
 • Implementacija poreza na nekretnine u LC SPI programsko rješenje
 • Projekcija budućih prihoda temeljena na podacima komunalne naknade 

Tvrtka LIBUSOFT CICOM d.o.o. osigurava cjelovita rješenja za provedbu poreza na nekretnine. Alate koje smo razvili koncipirani su za dugoročno korištenje s ciljem što kvalitetnijeg poslovanja svake JLS.


NAPOMENA:

Kotizacija za specijalistički seminar iznosi 800,00 kn + PDV po sudioniku.

Prijave se vrše najkasnije do 03.03.2017. godine u 12:00 sati putem priložene PRIJAVNICE koja je aktivna do krajnjeg roka za prijavu ili do ispunjenja termina. 

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 03.03.2017. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na fax broj 01/6599-513 ili na e-mail prodaja@spi.hr.
Pod model plaćanja navesti 00 32176-OIB korisnika.
Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog seminara.

U slučaju otkazivanja prijave, molimo obavijestite nas putem e-maila prodaja@spi.hr. Za otkazivanje prijava do 03.03.2017 godine vraćamo već uplaćenu kotizaciju. Za odjave nakon 03.03.2017. izvršit ćemo povrat 50% iznosa uplaćene kotizacije.