Vlada Republike Hrvatske je 15. srpnja 2010. donijela:

ODLUKU O RASVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE I  PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PREMA  STUPNJU RAZVIJENOSTI

Redoslijed JLP(R) prema razvijenosti možete pronaći na web stranicama NARODNIH NOVINA.

Također donosimo PRIKAZ ODLUKE I POVEZANIH ZAKONA koji je pripremila

gđa Maja Lukeš Petrović.