Objavljeno: 03. 05. 2018.

​Poštovani korisnici,
 
radionicu napredne obuke Obračun bolovanja na teret poslodavca i na teret HZZO-a namijenjenu svim korisnicima SPI programa Obračun plaće i naknade, osmislili smo kako bi pridonijeli bržem i učinkovitijem samostalnom obračunavanju primitaka vezanih uz bolovanje.
 
Sadržaj radionice:

1. Otvaranje radionice i izlaganje plana rada
 
2. Bolovanja – podjela i određivanje visine naknade
Pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja -izvori prava
Potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad i Izvješće o bolovanju
Podjela bolovanja – prema kriteriju na čiji teret se isplaćuje naknada, prema obvezniku obračuna i isplate naknade plaće
Osnovica za izračun bolovanja
Naknada plaće za bolovanje na teret poslodavca
Naknada plaće za bolovanje na teret HZZO-a
Uvjet prethodnog osiguranja, najniža i najviša naknada plaće za bolovanje
 
3. Obračun bolovanja kroz aplikaciju
Otvaranje novih vrsta primanja, odabir formule i oznaka za JOPPD obrazac
Priprema ER obrasca ( Potvrda o plaći) i obračun prosjeka
Kako unijeti vrstu primanja kroz prisutnost primanja, ispravan upis perioda
Priprema JOPPD obrasca i zbrojnog naloga – nova oznaka podatka o plaći
Naknade na teret HZZO-a, kako pratiti refundirana sredstva
Naknadno priznata ozljeda na radu, kako odraditi ispravak obračuna
Vježbe na konkretnim primjerima uz objašnjenje. Vježbe će se izvoditi u radionici na računalima, na podacima testnog korisnika.
 
4. Pitanja i odgovori

Radionica se održava 30. svibnja 2018. godine u LC edukativnom centru Zagreb​.

Planirano trajanje je od 09:30 do 15:00 sati.
 


NAPOMENA:

Cijena napredne obuke za jedan dan je 750,00 kn + PDV po sudioniku/obuci. U cijenu napredne obuke uključeni su radni materijali te konzumacija jela i pića.

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održane napredne obuke – radionice.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika. 

Ukoliko se odlučite sudjelovati na radionici, molimo Vas da najkasnije do 25.05.2018. godine u 16:00 sati izvršite prijavu sudionika putem priložene PRIJAVNICE.

Napomena: obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje a ne pojavljivanja i neotkazivanja u minimalnom roku od 48 sati, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr