Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2021.
Najniža mjesečna osnovica iznosi 3.488,78 kn
Najviša mjesečna osnovica iznosi 55.086,00 kn
Najviša godišnja osnovica iznosi 661.032,00 kn.
Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2021. i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2021.

Minimalna plaća za 2021. godinu
Uredbom o visini minimalne plaće za 2021. utvrđuje se visina minimalne plaće, koja će vrijediti za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2021., u bruto iznosu od 4.250,00 kn.
Navedena minimalna svota bruto plaće odnosi se na puno radno vrijeme radnika, dok se najniža plaća za nepuno radno vrijeme utvrđuje razmjerno minimalnoj plaći za puno radno vrijeme i satima rada na koje je prijavljen.
Nova minimalna plaća je plaća koja će se obračunavati za mjesec siječanj, a uobičajeno će se isplaćivati u veljači.
Iznos minimalne plaće potrebno je unijeti u katalog minimalne plaće na lokaciji Plaće i naknade, Katalozi, Dodatni katalozi, Minimalna plaća.

Prosječna mjesečna neto plaća
U NN 118/2020 objavljena je Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. te za navedeno razdoblje iznosi 6.724,00 kn. Navedeni iznos je relevantan za utvrđivanje ovrha u 2021. godini a temeljem čl.173. Ovršnog zakona (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17).
Navedeni iznos prosječne mjesečne neto plaće primjenjivati će se na svaku isplatu plaće u 2021. godini pa tako i na isplatu plaće za prosinac 2020. ukoliko se plaća isplaćuje u mjesecu za prethodni mjesec.
Novi iznos prosječne mjesečne neto plaće potrebno je unijeti u katalog ovrha na lokaciji Plaće i naknade, Katalozi, Dodatni katalozi, Ovrhe na plaću, Prosječni iznos neto plaće u RH.