LC javna nabava

Upišite redoviti program usavršavanja u području javne nabave Najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi i pregledu i ocijeni ponuda u postupcima sufinanciranih iz ESI fondova i najnovija praksa DKOM-a i VUS-a u trajanju od 8 nastavnih sati i produžite certifikat.

Edukacija će se održati 9. ožujka 2020.. u prostorijama tvrtke LIBUSOFT CICOM, Remetinečka cesta 7a, Zagreb

Predavači: Zvonimir Jukić i Mijo Čavlina

Teme:

  • Najčešće pogreške pri izradi Dokumentacije o nabavi u postupcima sufinanciranih iz ESI fondova
  • Najčešće pogreške pri pregledu i ocijeni ponuda u postupcima sufinanciranih iz ESI fondova
  • Najnovija praksa DKOM-a u izradi Dokumentacije o nabavi
  • Najnovija praksa DKOM-a u postupke pregleda i ocijene ponuda

Detaljan raspored predavanja pogledajte OVDJE


NAPOMENA:

Kotizacija za usavršavanja u području javne nabave iznosi 720,00 kn + PDV po sudioniku.
Prijavite se najkasnije do 05.03.2020. godine u 12:00 sati putem priložene PRIJAVNICE koja je aktivna do krajnjeg roka za prijavu ili do popunjenja kapaciteta dvorane.
Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 05.03.2020. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na e-mail prodaja@spi.hr.
Pod model plaćanja navesti 00 41348-OIB korisnika.
Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog savjetovanja.
Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na jednu od ovih adresa: marina.pericic@spi.hr ili andjela.markovic@spi.hr

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.
U cijenu napredne obuke/seminara/radionice uključeni su radni materijali i prigodna zakuska