Poštovani korisnici, 

zbog iznimno velikog interesa za prezentaciju aplikacije SPI/Uredsko poslovanje za vrtiće planirani termini za četvrtak 08.05.2014. godine u 09:00 i 12:00 sati su popunjeni. Obzirom da zaprimamo i dalje pozive za navedenu prezentaciju, odlučili smo otvoriti još jedan dodatni termin za prezentaciju koja će se održati
 

u LC edukativnom centru u Zagrebu,
Remetinečka cesta 7a
u petak, 09.05.2014. godine, s početkom u 09:00 sati.

 
Podsjećamo, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine 94/13) u kojem je člankom 1.a propisano da kao javne ovlasti dječji vrtić obavlja slijedeće poslove:

 • Upis djece u dječji vrtić i ispis djece iz dječjeg vrtića s vođenjem odgovarajuće dokumentacije,
 • Izdavanje potvrda i mišljenja,
 • Upisivanje podataka o dječjem vrtiću u zajednički elektronički upisnik.

Kada dječji vrtić u vezi s navedenim poslovima ili drugim poslovima koje obavlja kao javne ovlasti, odlučuje o pravu, obvezi ili pravnom interesu djeteta, roditelja ili skrbnika ili druge fizičke ili pravne osobe, dužan je postupati prema odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Budući da je Zakon propisao javne ovlasti, dječji vrtići su dužni postupati sukladno članku 2. Uredbe o uredskom poslovanju (Narodne novine 7/09).
U radu dječjeg vrtića generira se velika količina dokumentacije, kao što su: molbe za smještaj djece u vrtić, izdavanje raznih potvrda, izvješća o radu, planovi rada, ulazni računi, zahtjevi za sufinanciranjem, dokumentacija vezana za sjednice Upravnog vijeća, rješenja o godišnjim odmorima, ugovori o radu i razni dopisi.

Radi praćenja ulazne i izlazne dokumentacije potreban je kvalitetan sustav za upravljanje dokumentacijom koji će Vam olakšati i ubrzati rad sa istom i pružati kvalitetna izvješća. Sve navedeno možete ostvariti kroz SPI/Uredsko poslovanje.

Primjer procesa rada u aplikaciji LC SPI Uredsko poslovanje kod obrade zahtjeva za upis djeteta u vrtić:

 • Urudžbiranje zahtjeva za upis u vrtić
 • Skeniranje ispis omota spisa
 • Urudžbiranje odluke o upisu i otprema
 • Urudžbiranje ugovora i otprema
 • Arhiviranje predmeta

Funkcionalnosti aplikacije 223 – Uredsko poslovanje:

 • Unos predmeta i dokumenata               
 • Ispis vanjske i unutarnje strane košuljice
 • Digitalizacija dokumenata i pregled digitalnih dokumenata
 • Arhiviranje predmeta i vođenje knjige pismohrane
 • Dostava popisa arhivskog gradiva u Državni arhiv
 • Automatsko punjenje glavnih i pomoćnih knjiga

Prednost uvođenja LC SPI Uredskog poslovanja:

 • Postupanje po Uredbi i ZUP-u
 • Klasifikacija dokumentacije
 • Vođenje košuljice predmeta
 • Brže i učinkovitije pretraživanje
 • Praćenje rješavanja predmeta
 • Grupno arhiviranje predmeta
 • Evidentiranje cjelokupne dokumentacije
 • Učinkovitiji sustav praćenja pismohrane
 • Uređeno uredsko poslovanje

Sudjelovanje na prezentaciji se ne naplaćuje.
Molimo Vas da najkasnije do 05.05.2014. u 12:00 sati potvrdite svoj dolazak putem PRIJAVNICE. Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-583 ili e-mail andrea.sersic@spi.hr.
 
U iščekivanju Vaše prijave, srdačno Vas pozdravljamo.