Objavljeno 13.06.2019.

Za sve JLSP(R)S kao i za njihove proračunske i izvanproračunske korisnike te za proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna bliži se vrijeme predaje polugodišnjih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01 do 30.06.

Obvezni izvještaji za predaju kroz polugodišnje razdoblje su izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (PR-RAS) i izvještaj o obvezama. Obrasce financijskih izvještaja moguće je preuzeti s internetskih stranica FINA-e (https://www.fina.hr/godisnji-financijski-izvjestaji/obrasci) ili Ministarstva financija (https://www.mfin.hr/hr/financijsko-izvjestavanje-1-2). Po popunjavanju isti se predaju u FINA-u.

Rok za predaju predmetnih izvještaja je slijedeći: 10 dana od isteka izvještajnog razdoblja za proračunske korisnike državnog proračuna, JLP(R)S i njihove proračunske korisnike i 20 dana od isteka izvještajnog razdoblja za izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike JLP(R)S. Dok je rok za predaju konsolidiranih izvještaja za JLP(R)S 20 dana od isteka razdoblja izvještavanja.
Ministarstvo financija na svojim će internetski stranicama objaviti Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za polugodišnje razdoblje, sa svim detaljnim informacijama potrebnim za sastavljanje i predaju financijskih izvještaja. Napominjemo kako su aktualne i okružnice iz prethodnih godina.