Uz elemente računa koje propisuje Zakon o PDV-u, Zakon o računovodstvu, Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o fiskalizaciji, uvodi se još jedan dodatak koji moramo otisnuti na računu kad je primatelj isporuke fizička osoba koja ga treba platiti u određenom roku. U tom slučaju izdavatelj računa mora postupiti prema st. 2. čl. 31. Ovršnoga Zakona.

Što se tiče LC korisnika oni bi na svoje račune i uplatnice sukladno tom novom zakonu trebali staviti ovakvu obavijest:
Sukladno odredbi čl. 31. st 3. Ovršnog zakona upozorava se dužnik da, u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Samu obavijest na račune i uplatnice koje izlaze iz LC programa korisnik može postaviti sam ili to može učiniti uz pomoć LC djelatnika.

Odredbama st. 3. čl. 31. Ovršnoga zakona propisano je da račun koji se izdaje fizičkoj osobi koja ne obavlja registriranu djelatnost mora sadržavati navedeno upozorenje. To znači da svi računi koji se izdaju fizičkim osobama, a koji se ne naplaćuju u trenutku izdavanja računa trebaju sadržavati upozorenje koje glasi: „vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave“. Taj račun kao vjerodostojna isprava je prihvatljiva za ovrhu ako sadrži podatke o vjerovniku i dužniku, predmetu, vrsti, svoti i vremenu ispunjenja obveze, kao i ostale propisane elemente, te spomenuto upozorenje.

Na računima za koje se želi da ispunjavaju uvjete za vjerodostojnu ispravu u skladu i s Ovršnim zakonom osim uobičajenih elemenata treba unositi i podatak o datumu dospijeća računa i upozorenju da se na temelju toga računa (kao vjerodostojne isprave) može zatražiti ovrha nad dužnikom ako u roku ne ispuni (plati) obvezu za korištene usluge ili primljene isporuke dobara.

Najčešće će to biti računi koji se izdaju s rokom plaćanja nakon izdavanja kao što je za komunalne usluge (voda, plin odvoz smeća, struja)  i druge isporuke dobara i usluga koje nisu naplaćene u trenutku isporuke.