Važno za obveznike primjene Zakona o proračunu – donosimo vam novost objavljenu na www.rrif.hr.

Temeljem čl. 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15.) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su objaviti godišnje financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. g. na svojim internetskim stranicama najkasnije u roku od osam dana od dana njihove predaje. Proračunski i izvanproračunski korisnici koji nemaju vlastite internetske stranice objavljuju godišnje financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. g. na internetskim stranicama nadležnog razdjela organizacijske klasifikacije državnog proračuna, odnosno nadležne jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.