S obzirom na učestala pitanja korisnika vezana uz prijelazno razdoblje dostave E-ponuda, odnosno smiju li se uvažiti „papirnate“ ponude ako naručitelj započinje postupak javne nabave u 2015. (za nabavu velike vrijednosti), a odredi otvaranje ponuda u 2016. godini, prenosimo vam Mišljenje Ministarstva gospodarstva koje je objavljeno na internetskoj stranici: https://javnanabava.hr/default.aspx?id=4011
 
„Obveze sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a vezano uz propisivanje obvezne dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u elektroničkom obliku u dokumentaciji za nadmetanje"

Člankom 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 83/13), koji je stupio na snagu 9. srpnja 2013. godine, propisano je da:
 
„(1) Elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje obvezni su dopustiti:
1. Državni ured za središnju javnu nabavu najkasnije od 1. siječnja 2014.;
2. ostali naručitelji najkasnije od 1. siječnja 2015. za nabavu velike vrijednosti, a najkasnije od 1. srpnja 2015. za nabavu male vrijednosti.
(2) Obvezu elektroničke dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje obvezni su odrediti:
1. Državni ured za središnju javnu nabavu najkasnije od 1. siječnja 2015.;
2. ostali naručitelji najkasnije od 1. siječnja 2016. za nabavu velike vrijednosti, a najkasnije od 1. srpnja 2016. za nabavu male vrijednosti.
(3) Obveze naručitelja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka odnose se na otvoreni postupak javne nabave, ograničeni postupak javne nabave, pregovarački postupak javne nabave s prethodnom objavom i natjecateljski dijalog“.
Proces uvođenja e-dostave predviđen je po fazama i vrsti naručitelja u dvogodišnjem razdoblju, i trajati će zaključno do 1. srpnja 2016. godine. Tada će e-dostava postati obvezna za sve dionike u sustavu javne nabave i to u otvorenom postupku javne nabave, ograničenom postupku javne nabave, pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom i natjecateljskom dijalogu.
 
Prva faza podrazumijeva naručiteljevo dopuštanje mogućnosti dostavljanja ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u elektroničkom obliku. Radi se o prijelaznom razdoblju, u kojem je istovremeno, paralelno dozvoljena dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata u papirnatom i elektroničkom obliku, a gospodarski subjekt sam bira način na koji će dostaviti svoju ponudu u postupku javne nabave
U drugoj fazi e-dostava postaje obvezna, što znači potpuni prelazak na dostavu ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, te planova i projekata i to isključivo u elektroničkom obliku.
Dodatno, provedba ovih faza vremenski se razlikuje s obzirom na kategoriju naručitelja. Prvu kategoriju naručitelja čini isključivo Državni ured za središnju javnu nabavu, a drugu kategoriju naručitelja čine svi „ostali naručitelji“. Također, rokovi za primjenu su različito određeni ovisno o procijenjenoj vrijednosti nabave (nabava velike vrijednosti ili nabava male vrijednosti).

Državni ured za središnju javnu nabavu u postupcima javne nabave koje provodi od 1. siječnja 2014. godine dopušta e-dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje, a od 1. siječnja 2015. godine dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u elektroničkom obliku je jedini način dostave u svim postupcima javne nabave koje provodi taj naručitelj.
Svi ostali naručitelji od 1. siječnja 2015. za nabavu robe, usluga i radova velike vrijednosti, a od 1. srpnja 2015. za nabavu male vrijednosti, dopuštaju e-dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje. Nadalje, od 1. siječnja 2016. godine e-dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje je jedni način dostave u svim postupcima javne nabave velike vrijednosti, a od 1. srpnja 2016. godine u postupcima javne nabave male vrijednosti.

Slijedom navedenoga, ovo Ministarstvo je mišljenja da bi svi „ostali naručitelji“ trebali u dokumentaciji za nadmetanje odrediti elektroničku dostavu ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u postupcima javne nabave velike vrijednosti koji se pokreću u 2015. godini ako je rok za dostavu ponuda određen nakon 1. siječnja 2016. godine. Također, isti naručitelji moraju odrediti obveznu elektroničku dostavu ponuda odnosno zahtjeva za sudjelovanje za postupke nabave male vrijednosti koji će biti pokrenuti prije 1. srpnja 2016. ako će rok za dostavu ponuda biti određen nakon 1. srpnja 2016. godine.“