Objavljeno: 02.09.2019.

U Narodnim novinama 80/19 do 27.08.2019. objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak.

Prema navedenom Pravilniku od 01.09.2019. porez na dohodak se ne plaća na:
  • naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam – do iznosa 2.500,00 kn godišnje
  • naknade za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi – do visine stvarnih izdataka
  • troškove smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem
  • novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 5.000,00 kn godišnje
  • troškove prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 12.000,00 kn godišnje pod uvjetom da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem
Novim Pravilnikom povećao se iznos dnevnice za službena putovanja i z a rad na terenu u tuzemstvu te iznos pune neoporezive dnevnice od 01. rujna 2019. iznose 200,00 kn, a pola dnevnice iznosi 100,00 kn.
Detaljnije informacije su dostupne OVDJE
U LC aplikacijama treba poduzeti slijedeće:
  • u aplikaciji 151 – Sustav izvješćivanja porezne uprave potrebno je u Katalozima, Katalozi JOPPD, Neoporezivi primici odabrati opciju Novi te u polje oznake unijeti odgovarajuću oznaku i opis (npr. 65 – Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika do propisanog iznosa)
  • u aplikaciji 150 – Plaće i naknade potrebno je u Katalozima, Vrste primanja, unijeti novu vrstu primanja koja će imati formulu 31, odgovarajuću oznaku neoporezivog primitka te u desnom dijelu ekrana uključene kvačice Faktor poduzeća, Karton i Isplata plaće.
Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju.