Stupanjem na snagu Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (NN 132/2021) propisana je obveza usklađenja plana klasifikacijskih oznaka prilikom čega postoji velika vjerojatnost da vam se određene klasifikacijske oznake mijenjaju.
Molimo da obratite pozornost na klasifikacijske oznake postupaka poput komunalne naknade, komunalnog doprinosa, ovrha, e-računa i sl., odnosno sve postupke prilikom kojih se klasifikacijska oznaka automatski dodjeljuje.
Navedeno je osobito važno ako u radu koristite različite informacijske sustave koji su međusobno povezani.
Ukoliko ste promijenili klasifikacijske oznake predmetnih postupaka molimo da nas kontaktirate radi podešavanja parametara urudžbiranja.