Ministarstvo financija je 23. travnja 2020. godine izdalo dopunu Okružnice o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine.

Ovom dopunom utvrđuje se novi rok predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine za sve obveznike definirane Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19) i to 11. svibnja 2020. godine.

Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. jesu:

  • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu PR-RAS
  • Izvještaj o obvezama na Obrascu OBVEZE
  • Bilješke

Dopunu Okružnice u cijelosti možete pronaći na stranicama Ministarstva financija https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/drzavna-riznica/racunovodstvo/financijsko-izvjestavanje-177/177