Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022

Temeljem Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2022. godinu (NN 127/2021) iznosi osnovica su slijedeći:

  • Najniža mjesečna osnovica iznosi 3.624,06 kuna.
  • Najviša mjesečna osnovica iznosi 57.222,00 kuna.
  • Najviša godišnja osnovica iznosi 686.664,00 kuna.

Iznosi osnovica propisani ovom Naredbom primjenjuju se za obračun doprinosa za staž mirovinskog osiguranja i za ostala prava iz obveznih osiguranja koji započinje s primicima i s obvezom doprinosa za siječanj 2022. godine i završava s primicima i s obvezom doprinosa za prosinac 2022. godine.