Napredna obuka – Obračun bolovanja na teret poslodavca i na teret HZZO-a namijenjena je korisnicima SPI programa  koji koriste aplikaciju Obračun plaće i naknade. Cilj je osposobiti korisnike za samostalno obračunavanje primitaka vezanih uz bolovanje.

Datum održavanja 18.03.2021. u trajanju od 09:30-13:00 sati
Napredna obuka održat će se putem aplikacije Zoom.

 

Sadržaj radionice:

 1. Otvaranje radionice i izlaganje plana rada
 2. Bolovanja – podjela i određivanje visine naknade
  • Pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja -izvori prava
  • Potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad i Izvješće o bolovanju
  • Podjela bolovanja – prema kriteriju na čiji teret se isplaćuje naknada, prema obvezniku obračuna i isplate naknade plaće
  • Osnovica za izračun bolovanja
  • Naknada plaće za bolovanje na teret poslodavca
  • Naknada plaće za bolovanje na teret HZZO-a
  • Uvjet prethodnog osiguranja, najniža i najviša naknada plaće za bolovanje
 1. Obračun bolovanja kroz aplikaciju
  • Otvaranje novih vrsta primanja, odabir formule i oznaka za JOPPD obrazac
  • Priprema ER obrasca (Potvrda o plaći) i obračun prosjeka
  • Kako unijeti vrstu primanja kroz prisutnost primanja, ispravan upis perioda
  • Priprema JOPPD obrasca i zbrojnog naloga – nova oznaka podatka o plaći
  • Naknade na teret HZZO-a, kako pratiti refundirana sredstva
  • Naknadno priznata ozljeda na radu, kako odraditi ispravak obračuna
  • Vježbe na konkretnim primjerima uz objašnjenje. Vježbe će se izvoditi u radionici na računalima, na podacima testnog korisnika.
 1. Pitanja i odgovori

UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE:
Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje.
Dan prije edukacije (najkasnije na dan održavanja do 2 sata prije početka), dobit ćete mail s poveznicom putem koje možete pristupiti na edukaciju.

NAPOMENA:
Cijena za sudjelovanje na naprednoj obuci – online iznosi po sudioniku 900,00 kn + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 450,00 kn + PDV

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 21., imaju pravo na besplatne napredne obuke – radionice za neograničen broj korisnika.
Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA: