U prethodnom razdoblju imali smo veliki broj novosti koje su utjecale na dosadašnji način poslovanja, od odgode financijskih izvještaja, promjena u obračunu plaća, odgodama plaćanja poreza i doprinosa, smanjenom priljevu sredstava u proračun , beskamatnog zajma itd.

Mjere socijalnog distanciranja polako se ukidaju i poslovanje se vraća u normalno stanje.

Termin održavanja  27.05.2020.
Planirano trajanje obuke je 09:30-13:00h

Teme koje ćemo obraditi na radionici su:

  1. Izvještaj o izvršenju proračuna – podsjetnik na izmjene Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
  2. Polugodišnji financijski izvještaj
  3. Potrebne procedure za Izjavu o fiskalnoj odgovornosti i podsjetnik na rok donošenja
  4. Najava izmjena Zakona o proračunu

Radionica je namijenjena subjektima u sustavu proračuna (JLP(R)S, proračunski i izvanproračunski korisnici).


NAPOMENA:
Cijena konzultantskog savjetovanja-seminara za jedan dan je 800,00 kn + PDV po sudioniku. Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

 

Prijavnica: