U skladu sa smjernicama ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje od 2021.-2023. donesene su i Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske kao i odgovarajuće Upute za izradu proračuna JLP(R)S. U njima se uz metodologiju izrade proračuna, pojašnjavaju ispravna postupanja za uočene greške u dosadašnjim planiranjima i nekim posebnim postupanjima pri planiranju posebnih poslovnih događaja. Dakle, može se pristupiti izradi financijskih planova i proračuna. No, znamo li točno što i kako? Na Konzultantskom savjetovanju donosimo odgovor na sva pitanja vezana uz planiranje u sustavu proračuna za JLP(R)S i proračunske korisnike.
Procese planiranja proći ćemo kroz zakonske odredbe i proračunske klasifikacije te ispraviti utvrđene nepravilnosti u izvještaju Državnog ureda za reviziju.

Datum održavanja: 16. listopada 2020. u Hotelu International Zagreb
Planirano trajanje je 09:30-15:00h (registracija od 09:00h)

Sadržaj radionice:

  • Zakonska osnova
  • Primjena proračunskih klasifikacija
  • Uključivanje viškova/manjkova
  • Upute za planiranje financijskog plana proračunskih korisnika
  • Projekcije plana
  • Najčešće nepravilnosti u procesu planiranja

Edukacija se održava uz provedbu svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo


Napomena:
Cijena konzultantskog savjetovanja-seminara za jedan dan je 800,00 kn + PDV po sudioniku. Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.

Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA