Obavijest: Maksimalni broj sudionika za ovo savjetovanje je popunjen. Pratite nas i dalje za nove termine


Imovina je jedna od najznačajnijih dodatnih vrijednosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunskih korisnika. Sve više se od strane nadležnih institucija provode inicijative aktiviranja imovine i stvaranja dodatnih vrijednosti temeljem toga.
Temelj za aktiviranje je pravovaljana računovodstvena i sadržajna informacija o osnovnim sredstvima kojima raspolaže jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Stoga vam donosimo Vam Konzultanstko savjetovanje – Evidencija dugotrajne imovine, inventura i usklađenje-korak u pripremi godišnjih financijskih izvještaja i potvrdnih odgovora u Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za JLP(R)S i proračunske korisnike JLP(R)S.

Datum održavanja 12.01.2021. u trajanju od 09:30-15:00 sati
Konzultansko savjetovanje održat će se putem aplikacije Zoom.

 

Sadržaj savjetovanja:

• Dugotrajna imovina i sitni inventar-općenito
• Razvrstavanje nefinancijske imovine prema vrsti
• Novo uređenje sitnog inventara i imovine male vrijednosti-Odluka Čelnika prema Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu
• Vrednovanje nefinancijske imovine kod nabave-PDV
• Primjeri knjiženja nabave, gradnje, dodatnog ulaganja u nefinancijsku imovinu JLP(R)S
• Primjeri knjiženja otuđenja nefinancijske imovine u proračunu
• Računovodstvena evidencija nefinancijske imovine kroz EU projekte i leasing (javna rasvjeta, vozila i ostalo)
• Ispravak vrijednosti nefinancijske imovine i računovodstvena evidencija ispravka
• Usklađenje evidencije dugotrajne nefinancijske imovine i glavne knjige
• Izjava o fiskalnoj odgovornosti-Upravljanje imovinom u proračunu

 


UPUTE ZA PRIJAVU I PRISTUPANJE:
Potrebno je ispuniti online prijavnicu (navesti točne i potpune podatke). Sustav će automatski potvrditi zaprimanje.
Dan prije edukacije (najkasnije na dan održavanja do 2 sata prije početka), dobit ćete mail s poveznicom putem koje možete pristupiti na edukaciju.

NAPOMENA:
Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 1000,00 kn + PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 500,00 kn + PDV

Plaćanje se vrši po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.
Premium korisnici prema Općim uvjetima poslovanja, usluga 25., imaju pravo na konzultantsko savjetovanje – seminar za jednog polaznik/dan mjesečno na svakih 10.000 kn iznosa za mjesečno održavanje.
Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
–  u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu konzultantskog savjetovanja koje se održava online uključeni su prezentacija u pdf formatu i video zapis.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.