U Narodnim novinama broj 36 i 37 objavljene su odluke o odgodama plaćanja doprinosa za invalide za obveznike kvotnog zapošljavanja, članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori i spomeničke rente.

U nastavku izdvajamo najvažnije informacije.

 

NN 36 od 25.3.2020.

Doprinos za invalide za obveznike kvotnog zapošljavanja

Odlukom o namjeni korištenja sredstava i odgodi plaćanja novčane naknade zbog neispunjenja obveze kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom odgađa se obveza plaćanja ovog doprinosa za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, uz mogućnost odgode plaćanja obveza koje će nastati u naredna 3 mjeseca.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_36_762.html

Članarina Hrvatskoj gospodarskoj komori

Objavljena je Odluka o privremenom ukidanju obveza plaćanja članarine Hrvatskoj gospodarskoj komori. Odluka se primjenjuje isključivo na djelatnosti navedene u Prilogu I. Odluke, a primjenjuje se u razdoblju od 1. ožujka 2020. godine do 31. svibnja 2020. godine.

Tekstu Odluke i spomenutom prilogu možete pristupiti na:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_36_777.html

 

NN 37 od 27.3.2020.

Spomenička renta

U Narodnim novinama broj 37 od 27.3.2020. objavljena je Odluka o obustavi plaćanja spomeničke rente, na rok od dva mjeseca. Odluka je stupila na snagu odmah.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_37_804.html

Doprinos za invalide – obveza kvotnog zapošljavanja

U istom je broju objavljen i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pravilnikom je potvrđena izmjena stope za obračun doprinosa za obveznike kvotnog zapošljavanja invalida s 30% na 20%. Navedena izmjena nema karakter privremene mjere, već se odnosi na sva buduća plaćanja, počevši od lipnja 2020. godine.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_37_803.html