DOPUNSKI IZBORI ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOPURAVE I ZA ZAMJENIKE IZVRŠNIH TIIJELA JLP(R)S IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Nakon proljetnih lokalnih izbora za predstavnička tijela općina, gradova i županija i izbora za izvršna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02), Zakonom o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07 i Zakonom o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (NN 109/07 i 125/08) i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09)bilo je neophodno provesti i dopunske izbore za za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dopunske izbore za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz redova nacionalnih manjina.

U skladu s tim Vlada RH je na svojoj sjednici od 22.10.2009. donijela Odluku o raspisivanju o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na istoj sjednici Vlada je donijela i Odluku o raspisivanju dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (NN 128/09), a na sjednici od 5.11. 2009 dodatnu Odluku o raspisivanju dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (NN 133/09).

U odlukama su utvrđene županije, gradovi i općine u kojima se biraju članovi županijskih skupština, gradskih i općinskih vijeća i županije, gradovi i općine u kojima se biraju zamjenici župana, gradonačelnika i općinskog načelnika iz redova nacionalnih manjina.

Odlukama je određen jedinstveni dan provedbe dopunskih izbora nedjelja 6. prosinca 2009. za održavanja izbora za članove predstavničkih tijela i zamjenike izvršnih tijela
Na dopunske izbore za predstavnike nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima županija, gradova i općina prema Odlukama Vlade se primjenjuje Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 48/09).

Na dopunske izbore za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika hrvatskog naroda primjenjuje se Odluka o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika (NN 48/09).

I. ODLUKA O RASPISIVANJU O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Odlukom o raspisivanju o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveregulirana je provedba dopunskih izbora za predstavnike nacionalnih manjina u županijskim skupštinama, gradskim vijećima i općinskim vijećima izabranim na redovnim izborima 2009. godine u 1 županiji za županijsku skupštinu i  u 5 županija za 6 općinskih vijeća i to u:

1. OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI : za Županijsku skupštinu – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

2. KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI: za Općinsko vijeće Općine Tounj – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

3. BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI: za Općinsko vijeće Općine Sirač – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine i za Općinsko vijeće Općine Velika Pisanica – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

4. PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI: za Općinsko vijeće Općine Viškovo – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

5. ZADARSKOJ ŽUPANIJI:za Općinsko vijeće Općine Jasenice – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

6. ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI: za Općinsko vijeće Općine Ružić – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

II. ODLUKA O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ZAMJENIKE OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA I ŽUPANA

Odlukama o raspisivanju dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana  Vlade RH regulirana je provedba dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na redovnim izborima održanim 2009. godine, iz reda pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika hrvatskog naroda  izbori će se provesti u JLPRS :

1. SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI: zamjenik župana – predstavnik srpske nacionalne manjine, zamjenici gradonačelnika Grada Hrvatska Kostajnica i Grada Glina – predstavnici srpske nacionalne manjine, zamjenici općinskih načelnika Općine Dvor i Općine Gvozd– predstavnici hrvatskog naroda i zamjenici općinskih načelnika Općine Hrvatska Dubica, Općine Majur, Općine Sunja i Općine Topusko – predstavnici srpske nacionalne manjine;

2. KARLOVAČKOJ ŽUPANIJI: zamjenik župana – predstavnik srpske nacionalne manjinezamjenici gradonačelnika Grada Ogulina i Grada Slunja- predstavnici srpske nacionalne manjine, zamjenici općinskih načelnika Općine Barilović, Općine Lasinja, Općine Rakovica i Općine Saborsko- predstavnici srpske nacionalne manjine te zamjenik načelnika Općine Krnjak – predstavnik hrvatskog naroda;

3. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI: zamjenici općinskih načelnika Općine Rasinja i Općine Sokolovac – predstavnik srpske nacionalne manjine;

4. BJELOVARSKO-BILOGORSKOJ ŽUPANIJI: zamjenik župana – predstavnik srpske nacionalne manjine, zamjenici općinskih načelnika Općine Đulovac, Općine Sirač i Općine Velika Pisanica- predstavnici srpske nacionalne manjine;

5. PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI: zamjenik gradonačelnika Grada Vrbovsko – predstavnik srpske nacionalne manjine;

6. POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI: zamjenik župana – predstavnik srpske nacionalne manjine, zamjenici gradonačelnika Grada Lipika i Grada Pakraca-predstavnici srpske nacionalne manjine;
7. BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI: zamjenici općinskih načelnika Općine Dragalić i Okučani- predstavnici srpske nacionalne manjine;

8. ZADARSKOJ ŽUPANIJI:zamjenik općinskog načelnika Općine Gračac predstavnik hrvatskog naroda i zamjenik općinskog načelnika Općina Lišane Ostrovičke-predstavnik srpske nacionalne manjine;

9. OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI: zamjenik župana – predstavnik srpske nacionalne manjine, zamjenik gradonačelnika Grada Beli Manastir – predstavnik srpske nacionalne manjine, zamjenici općinskih načelnika : Općine Darda, Općine Levanjska Varoš, Općine Podgorač, Općine Popovac i Općine Viljevo- predstavnici srpske nacionalne manjine, Općine Draž i Općine Ernestinova – predstavnici mađarske nacionalne manjine te Općine Erdut- predstavnik hrvatskog naroda;

10. ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI: zamjenik županai zamjenik gradonačelnika Grada Skradina predstavnici srpske nacionalne manjine;

11. VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI: zamjenik župana, zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara i zamjenici općinskog načelnika Općine Stari Jankovci – predstavnik srpske nacionalne manjine, zamjenik općinskog načelnika Općine Tompojevci- predstavnik rusinske ili srpske nacionalne manjine;

12. ISTARSKOJ ŽUPANIJI:zamjenik gradonačelnikaGrada Poreča – predstavnik talijanske nacionalne manjine i zamjenik općinskog načelnika Općine Tar-Vabriga – Torre-Abrega- pripadnik talijanske nacionalne manjine.

III. OBVEZNE UPUTE DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU DOPUNSKIH IZBORA

Radi provedbe dopunskih izbora Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske propisalo je :
1. Obvezne upute broj DLS I- redoslijed izbornih radnji i tijek rokova (NN 128/09) – za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
2. Obvezne upute broj DLSN I- redoslijed izbornih radnji i tijek rokova- za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (NN 128/09)
3. Obvezne upute broj DLS I A- redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za dopunske izbore raspisane odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. studenoga 2009.
4. Obvezatne upute broj DLS-II o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 128/09)
5. Obvezatne upute DLSN II o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (NN 128/09)
6. Obvezatne upute broj DLS-III o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 134/09)
7. Obvezatne upute broj DLSN III o obrascima za postupak izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (NN 134/09)

Ad 1. i 2. i 3.) Obvezne upute broj DLS I- redoslijed izbornih radnji i tijek rokova – za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Obvezne upute broj DLSN I- redoslijed izbornih radnji i tijek rokova- za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana u osnovi imaju iste rokove i propisane radnje s tim da su članci Zakona na koje se pozivaju različiti.
Obvezne upute broj DLS I A- redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za dopunske izbore raspisane odlukom Vlade Republike Hrvatske od 5. studenoga 2009. identične su ali su rokovi različiti od raspisivanja izbora.

Rokovi teku od 27. listopada 2009. u 00:00 sati; prijedlozi kandidata za izbor moraju biti zaprimljeni (prispjeti) nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 dana od dana raspisivanja izbora, dakle7. studenoga 2009. do 24:00 sata;nadležno izborno povjerenstvo sastavit će i u javnim glasilima objaviti sve pravovaljano predložene kandidate za izbor tijela kao i zbirnu listu, u roku 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle 9. studenoga 2009. do 24:00 sata; Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste i traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 4. prosinca 2009. do 24:00 sata; zabrana izborne promidžbe/izborna šutnja/, kao i objavljivanja privremenih rezultata ili procjena rezultata izbora traje u tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora kao i na dan održavanja izbora do zaključno 19 sati, dakle od 5. prosinca 2009. u 00:00 sati do 6. prosinca 2009. u 19:00 sati; nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle27. studenoga 2009. do 24:00 sata;

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije osam dana prije dana održavanja izbora, dakle 27. studenoga 2009. do 24:00 sata. Ne odrede li ih, odnosno ukoliko prijedlozi ne prispiju nadležnim izbornim povjerenstvima, nadležna izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove i zamjenike članova biračkih odbora najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora za članove predstavničkih tijela, dakle 30. studenoga 2009. do 24:00 sata.

Glasovanje traje neprekidno 6. prosinca 2009. od 7:00 do 19:00 sati.Biračko mjesto se zatvara u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati. Birački odbor mora u što kraćem roku dostaviti zapisnik o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije u roku 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta, dakle 7. prosinca 2009. do 7:00 sati. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle7. prosinca 2009. do 19:00 sati. Kad nadležno izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja bez odgode će objaviti rezultate izbora sukladno zapisniku o radu izbornog povjerenstva.Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 55. do 62. Zakona.

Ad 4 i5)Obvezatne upute broj DLS-II o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za članove predstavničkih tijela JLPRS i Obvezatne upute DLSN II o obrascima za postupak kandidiranja na dopunskim izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (NN 128/09) u osnovi su identične su s tim da su skraćeni nazivi obrazaca različiti.

Odluke propisuje da će se postupak kandidiranja na dopunskim izborima za pripadnike nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima JLPRS i za predstavnike nacionalnih manjina u predstavničkim tijelima JLPRS obavljati isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama koje nose oznake DLS, s tim da ako za pojedine radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona.

Obrasci za postupak kandidiranja su:• DLS 1 – Prijedlog kandidatkinje/kandidata za predstavnika nacionalne manjine za članicu/člana predstavničkog tijela,• DLS 2 – Prijedlog nezavisne kandidatkinje/kandidata za predstavnika nacionalne manjine za članicu/člana predstavničkog tijela • DLS 3 – Očitovanje o prihvaćanju kandidature.

Za postupak koristiti obrasce iz NN koje su sastavni dio Odluka
Ad 6)  Upute broj DLS-III o obrascima za provedbu dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Uz obrasce za provedbu dopunskih izbora propisane Obvezatnim uputama DLS-II (NN 128/09) propisuju se i sljedeći obrasci:• DLS 4 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana tijela za provođenje dopunskih izbora,• DLS 5 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta,• DLS 6 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora,• DLS 7 – Glasački listić,• DLS 8 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor predstavnika nacionalne manjine u općinsko/gradsko vijeće,• DLS 9 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor predstavnika nacionalne manjine u općinsko/gradsko vijeće,• DLS 10 – Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor predstavnika nacionalne manjine u županijsku skupštinu,• DLS 11 – Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor predstavnika nacionalne manjine u županijsku skupštinu,• DLS 12 – Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor predstavnika nacionalne manjine u županijsku skupštinu.

Ad7 ) Obvezatne upute broj DLSN III o obrascima za postupak izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana (NN 134/09)

1. Provođenje dopunskih izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana izabranih na redovnim izborima održanim 2009. godine, iz reda pripadnika nacionalnih manjina i pripadnika hrvatskog naroda obavljat će se na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama koji nose oznake DLSN. Ako za pojedine radnje u postupku provođenja dopunskih izbora nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac, Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će, kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje, odrediti sadržaj i oblik obrasca u skladu s odredbama Zakona. Obrasci za postupak izbora su:• DLSN – 4 Glasački listić za izbor zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika ili župana iz reda pripadnika nacionalne manjine,• DLSN – 5 Glasački listić za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika iz reda pripadnika hrvatskog naroda,• DLSN – 6 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika,• DLSN – 7 Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor zamjenika župana,• DLSN – 8 Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zamjenika općinskog načelnika/gradonačelnika,• DLSN – 9 Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor zamjenika župana,• DLSN – 10 Zapisnik o radu županijskog izbornog povjerenstva za izbor zamjenika župana. Oznake, nazivi i sadržaj obrazaca sastavni su dio ovih Obvezatnih uputa.
Za izbore koristiti obrasce koji su  sastavni dio Odluke a priloženi su u Narodnim novinama broj 134/09.

V. ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE (NN 48/09)
U travnju 2009 Vlada RH je donijela Odluku o određivanju visine naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 48/09) kojom se određuje visina naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela JLPRS.

Odlukom je propisano da pravo na naknadu troškova ostvaruju političke stranke i nositelji nezavisne liste koji na izborima dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela JLPRS.

Politička stranka i nositelj nezavisne liste koji na izborima za članove općinskog i gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave do 3.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 1.500,00 kuna za svakog člana.

Politička stranka i nositelj nezavisne liste koji na izborima za članove općinskog i gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave preko 3.000, a manje od 10.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 2.000,00 kuna za svakog člana.

Politička stranka i nositelj nezavisne liste koji na izborima za članove općinskog i gradskog vijeća u jedinicama lokalne samouprave preko 10.000, a manje od 35.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 3.000,00 kuna za svakog člana.

Politička stranka i nositelj nezavisne liste koji na izborima za članove gradskog vijeća u gradovima preko 35.000 stanovnika, dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 4.000,00 kuna za svakog člana.

Politička stranka i nositelj nezavisne liste koji na izborima za članove županijske skupštine i članove Gradske skupštine Grada Zagreba dobiju najmanje jednog člana predstavničkog tijela, imaju pravo na naknadu troškova u iznosu od 5.000,00 kuna za svakog člana.

Naknada troškova isplaćuje se na žiro-račun političke stranke, odnosno na žiro-račun nositelja nezavisne liste, a isplatit će se iz proračuna jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave za čije se predstavničko tijelo izbori provode.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvaruje se nakon objave službenih rezultata izbora.
V. ODLUKA O ODREĐIVANJU VISINE NAKNADE TROŠKOVA IZBORNE PROMIDŽBE ZA IZBOR OPĆINSKIH NAČELNIKA, GRADONAČELNIKA, ŽUPANA I GRADONAČELNIKA GRADA ZAGREBA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

Vlada RH u travnju 2009 donijela je Odluku kojom se određuje visina naknade troškova izborne promidžbe za izbore općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihovih zamjenika (NN 48/09).

Pravo na naknadu troškova ostvaruju političke stranke čije kandidacijske liste dobiju najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, kao i nezavisni kandidati čije kandidacijske liste dobiju najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore u svakom izbornom krugu.

Politička stranka čija kandidacijska lista, odnosno svaki nezavisni kandidat čija kandidacijska lista, na izborima za općinskog načelnika i njegovog zamjenika i gradonačelnika i njegovog zamjenika u jedinicama lokalne samouprave do 3.000 stanovnika dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, ima pravo na naknadu troškova u svakom izbornom krugu u iznosu od 3.000,00 kuna.

Politička stranka čija kandidacijska lista, odnosno svaki nezavisni kandidat čija kandidacijska lista, na izborima za općinskog načelnika i njegovog zamjenika i gradonačelnika i njegovog zamjenika u jedinicama lokalne samouprave preko 3.000, a manje od 10.000 stanovnika dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, ima pravo na naknadu troškova u svakom izbornom krugu u iznosu od 5.000,00 kuna.

Politička stranka čija kandidacijska lista, odnosno svaki nezavisni kandidat čija kandidacijska lista, na izborima za općinskog načelnika i gradonačelnika i njihovih zamjenika u jedinicama lokalne samouprave preko 10.000 stanovnika, a manje od 35.000 stanovnika dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, ima pravo na naknadu troškova u svakom izbornom krugu u iznosu od 7.000,00 kuna.

Politička stranka čija kandidacijska lista, odnosno svaki nezavisni kandidat čija kandidacijska lista na izborima za gradonačelnika grada preko 35.000 stanovnika i njegove zamjenike dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, ima pravo na naknadu troškova u svakom izbornom krugu u iznosu od 9.000,00 kuna.

Politička stranka čija kandidacijska lista, odnosno svaki nezavisni kandidat čija kandidacijska lista na izborima za župana i gradonačelnika Grada Zagreba i njihove zamjenike dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, ima pravo na naknadu troškova u svakom izbornom krugu u iznosu od 10.000,00 kuna.

Naknada troškova isplaćuje se na žiro-račun političke stranke čija kandidacijska lista na izborima dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore odnosno na žiro-račun nezavisnog kandidata čija kandidacijska lista na izborima dobije najmanje 10% glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore, a isplatit će se iz proračuna jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave.

Pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ostvaruje se nakon objave službenih rezultata izbora.