Poštovani korisnici,

kao što već sigurno znate, Zakonom o Registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 34/11) te Uredbom o sadržaju, načinu prikupljanja i obrade te mjerama zaštite podataka u registru zaposlenih u javnom sektoru (NN 55/11) reguliraju se uspostava i vođenje Registra zaposlenih u javnom sektoru. Uspostavom Registra ispunjeni su osnovni preduvjeti za dogradnju funkcionalnosti centraliziranog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru (COP).

Cilj uspostave COP-a je izgradnja sustava koji će osim obračuna plaća za sve institucije javnog sektora po jedinstvenim pravilima, omogućiti kvalitetno izvješćivanje o isplaćenim plaćama na razini cijelog sustava, grupa institucija, institucija i pojedinačno zaposlenika sa svom analitikom.

Kako bi se mogli tijekom obračuna plaće izračunavati potrebni prosjeci plaća (za obračun naknada za korištenje godišnjih odmora, bolovanja…) te krajem godine mogao napraviti propisani konačni obračun poreza na dohodak potrebno je u COP prenijeti i povijesne podatke o plaćama isplaćenim prije prelaska u COP te o isplatama koje nisu išle „preko COP-a“, a isplaćene su radnicima čija se plaća inače isplaćuje preko Riznice.

Kako bismo Vam pomogli u ovom procesu, za naše korisnike koji prelaze na COP (Centralni obračun plaća) možemo ponuditi dvije opcije prijenosa podataka iz LC/SPI aplikacija u COP:

  • Priprema datoteke s kojom u sustav COP-a možete upisati podatke o kreditorima, kreditima i obustavama koje imate trenutno aktivne u LC/SPI aplikaciji,
  • Priprema datoteke za prebacivanje u COP obračuna koje ste isplatili iz LC/SPI aplikacija, a bitni su Vam radi konačnog obračuna poreza i IP obrazaca koje ste dužni dati svojim zaposlenicima.

Više informacija o ovim opcijama prijenosa podataka možete dobiti od našeg Odjela prodaje i marketinga na e-mail info@spi.hr ili pozivom na broj 01/65 99 509.