Zakonom o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/2020) temeljem članaka 25.a i 25.b, propisuje se postupanje Agencije u posebnim okolnostima tj. FINA će zastati s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe u posebnim okolnostima.
Iz navedenog proizlazi i može se zaključiti kako promjena vezanih za poslodavce nema tj. i nadalje se plaće i primanja dijele između redovnog i zaštićenog računa.