Grad Makarska je jedinica lokalne samouprave, koja obuhvaća naselja Makarsku i Veliko Brdo. U okviru samoupravnog djelokruga osigurava obavljanje djelatnosti kojima se zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, društvenih i drugih djelatnosti za koje je zakonom utvrđeno da se obavljaju kao javna služba.

Snimkom stanja utvrdili smo da je informacijski sustav, kao i oprema na kojoj počiva, zastario te da postoji opasnost nepredviđenih ispada sustava koji bi negativno utjecali na redovno poslovanje Grada.
Libusoft Cicom d.o.o. dizajnirao je novi informacijski sustav.

Prelaskom na novo rješenje, Grad Makarska je osuvremenio i unaprijedio informacijski sustav čime je zaposlenicima omogućen ugodniji rad u poslovnim aplikacijama, povećana je sigurnost informacijskog sustava i riješeno je pitanje izrade sigurnosnih kopija podataka.

Više o postupku uvođenja informatičkog sustava saznajte u našoj studiji slučaja pod linkom.