U petak, 12. veljače 2021., održali smo prvu u nizu edukacija za županije. Edukacija je organizirana u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, pod nazivom: „Upravljanje imovinom županija i njihovih proračunskih korisnika – osvrt na zakonske obveze“.

Sudionici su na webinaru mogli saznati kako upravljanje imovinom u širem smislu sadržajno obuhvaća, prije svega, pravnu i računovodstvenu, ali i političku, financijsku te organizacijsko-ustrojstvenu dimenziju. Naglasak je stavljen na poteškoće i izazove koji proizlaze iz osnova nedovoljne fleksibilnosti te velike statičnosti unutarnjeg ustrojstva jedinica lokalne i područne samouprave.

S obzirom na sve izazove nužno je pristupiti korištenju određenih mehanizama i pristupa koji na prvi pogled nisu imanentni javnoj upravi, a pomoću kojih je ipak moguće premostiti navedene nedostatke te postići zadane i željene ciljeve.

U dinamičnom izlaganju, u trajanju dužem od dva sata, LC konzultant Vedran Vukobrat, dipl. iur. izložio je odredbe normativnog okvira koji uređuje predmetno područje, kao i osnovne pojmove vezane uz upravna, organizacijska i stručna područja rada obuhvaćena unutar istoga. Također, bilo je riječi o osobitostima vezanim uz imovinu velikog broja različitih proračunskih korisnika, kojima su osnivači županije. Sudionici su imali prilike saznati i sve ključne informacije potrebne za izradu strateških dokumenata, vezane za učinkovito upravljanje imovinom.

O kvaliteti i sadržaju održanog webinara možda najbolje govore pozitivni komentari polaznika, ali i činjenica kako su svi prijavljeni polaznici ostali na vezi do samog završetka webinara, što svakako predstavlja kvalitetan temelj za buduću uspješnu suradnju i daljnje LC edukacije u zajedničkoj organizaciji Hrvatske zajednice županija i Libusoft Cicoma.