Objave

Stručnjaci Libusoft Cicoma za 4. travnja 2023. pripremili su predavanje iz usavršavanja u području javne nabave, a polaznici će tijekom njega imati priliku dobiti informacije o svim novostima iz javne nabave te sagledati najnoviju praksu DKOM-a i VUS-a. Predavanje će se održati u zagrebačkom hotelu Antunović i trajat će osam nastavnih sati, od 8 sati i 30 minuta do 16 sati i 15 minuta.

Stručnjaci iz javne nabave Nataša Opačić i Zvonimir Jukić tijekom osmosatnog rad as polaznicima obuhvatit će utjecaj uvođenja eura na javnu nabavu, mjere ograničenja, ugovore, promjenjivost cijena i primjenu zaključka Vlade RH, novosti iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi te najčešće pogreške obuhvaćajući i one u izradi DON-a.

Iskoristite priliku i svladajte LC-ov osmosatni program usavršavanja pod nazivom “Novosti u javnoj nabavi uz najnoviju praksu DKOM-a i VUS-a” i produžite certifikat!

Vrijeme održavanja: 4. travnja 2023.

Mjesto održavanja: hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb

Predavači: Nataša Opačić i Zvonimir Jukić

Program rada: 

08:30 – 09:00 Registracija polaznika
09:00 – 10:30

(2 nastavna sata)

Utjecaj uvođenja eura na javnu nabavu

·         preporuke za izradu DoN-a

·         izrazito niska cijena

·         oslanjanje na sposobnost drugih subjekata

·         ažurirani popratni dokumenti i postupanje Naručitelja

10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 11:30

(1 nastavni sat)

Mjere ograničavanja s obzirom na djelovanje Rusije kojim se destabilizira stanje u Ukrajini prema Uredbi Vijeća EU

  • primjer navoda u DoN-u sa primjerima iz prakse
  • primjer izjave o nepostojanju osnove za zabranu dodjele ugovora o javnoj nabavi

 

11:30 – 12:15

(1 nastavni sat)

Ugovori o javnoj nabavi radova, promjenjivost cijena i primjena zaključka Vlade RH

·         primjeri iz prakse sa dozvoljenim izmjenama ugovora

12:15 – 13:00 Stanka
13:00 – 13:45

(1 nastavni sat)

Novine koje je donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi

·         Rok mirovanja

·         Rok za sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

·         Izjavljivanje žalbe

·         Izvješćivanje odabranog ponuditelja i natjecatelja

·         Postupanje naručitelja u vezi sa žalbom na dokumentaciju o nabavi

·         Postupanje s neurednom žalbom

·         Sprječavanje nastavka postupka javne nabave ili nastanka ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma

·         Usmena rasprava

·         Naknada za pokretanje žalbenog postupka

13:45 – 14:30

(1 nastavni sat)

Najčešće pogreške u izradi DON-a

·         Tehničke specifikacije

·         Oslanjanje i podugovaranje

·         ENP

·         Praktični primjeri iz prakse DKOM-a i VUS RH

14:30 – 14:45 Stanka
14:45 – 16:15

(2 nastavna sata)

Najčešće pogreške pri pregledu i ocjeni ponuda

  • Greške u izradi zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
  • Provjera razloga isključenja
  • Provjera uvjeta sposobnosti
  • Utvrđivanje niske cijene ponude
  • Donošenje pojedinih odluka u postupku javne nabave (odabir/poništenje)
  • Praktični primjeri iz prakse DKOM-a i VUS RH

 

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na edukaciji po sudioniku iznosi – 150,00 eura (oslobođeno od obračuna PDV-a temeljem članka 39., st. 1 Zakona o porezu na dodanu vrijednost i čl. 58. st. 5 Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost).

Uplate  na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na e-mail prodaja@spi.hr.
Pod model plaćanja navesti 00 41348-OIB korisnika.

Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog savjetovanja.
Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na adresu: fakturiranje@spi.hr

S obzirom na to da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu napredne obuke/seminara/radionice uključeni su radni materijali i prigodna zakuska.

PRIJAVNICA: