Objave

Aplikacija WEB USZ, kojom građani dobivaju uvid u upravljanje stambenom zgradom, od sada nudi i nove usluge – mogućnost oglašavanja putem Oglasne ploče te mogućnost plaćanja računa. Upravitelji i ovlašteni predstavnici zgrade od sada na Oglasnoj ploči, koja se nalazi unutar aplikacije, mogu objaviti određene informacije ili vijesti i pritom primjerice priložiti i dokument, čime je postignuta kvalitetnija informiranost suvlasnika zgrade.

Istovremeno, suvlasnici koji su preuzeli aplikaciju WEB USZ, uz pregled statusa računa, odnosno informacije jesu li plaćeni ili ne, svoje račune mogu i podmiriti. U LC-u smo uskladili aplikaciju WEB USZ s pravilima koje nalaže Hrvatska udruga banaka, te smo omogućili suvlasnicima zgrada da svoje račune plate pomoću očitanja 2D barkoda.

Što sve još osigurava aplikacija WEB USZ?

Uz najnovije usluge, WEB USZ aplikacija nudi i brojne druge mogućnosti kojima osigurava detaljan uvid u poslovanje zgrade.

  • osigurava uvid u izvješća suvlasnicima i ovlaštenim predstavnicima zgrada (program upravljanja, zaduženja uplate vlasnika, specifikaciju troškova…)
  • daje mogućnost prijave kvara te uvid u status njegovog rješavanja
  • daje mogućnost uvida u različite stupnjeve detalja, ovisno o prijavi (pristupa li aplikaciji WEB izvješća suvlasnik, ovlašteni predstavnik ili upravitelj)
  • osigurava GIS vizualizaciju lokacije stambene zgrade
  • pristup s udaljene lokacije
  • pokretanje aplikacije s pametnih telefona pri čemu je referenti mogu koristiti i na terenu
  • bogat izvještajni sustav s grafičkim izvješćima
  • brojač korištenja funkcionalnosti programa

WEB USZ – cjelovit uvid u upravljanje zgrade

WEB USZ aplikacija je prvenstveno namijenjena građanima koji pomoću nje imaju cjelovit uvid u poslovanje zgrade. Informacije koje se nalaze u aplikaciji WEB USZ pune se iz aplikacije SPI USZ kroz koju tvrtka upravitelj kao knjigovodstveno-tehnički servis vodi sve podatke o zgradi. SPI USZ u skladu je sa Zakonom o vlasništvu i drugim pravnim aktima vezanim uz upravljanje zgrada.

Letak s detaljima o aplikacijama SPI USZ i WEB USZ možete preuzeti OVDJE. Libusoft Cicom upraviteljima stambenih zgrada osigurava i niz drugih kvalitetnih programskih alata uz pomoć kojih uspješno i profesionalno upravljaju zgradama. Više o njima možete pronaći OVDJE.

Vi upravljajte, mi ćemo se pobrinuti da za upravljanje imate kvalitetne alate!