Objave

“Državni ured za reviziju kontinuirano u svojim izvješćima lokalnim jedinicama nalaže da za svaku jedinicu imovine odrede identifikacijski broj, odnosno prepoznatljivu oznaku s pomoću koje bi se podaci iz evidencije nekretnina, evidencije komunalne infrastrukture, analitičke knjigovodstvene evidencije i popisa imovine i obveza međusobno povezali, a radi dobivanja potpune informacije o svakoj nekretnini.

Iako navedeno na prvi pogled zvuči razumno i logično, isto uglavnom nije provedeno što zbog različitih pravila evidentiranja, što zbog unutarnjeg ustrojstva naših lokalnih jedinica i njihovih administrativnih kapaciteta, a što zbog neusklađenog normativnog okvira u različitim područjima rada.

Sve navedene evidencije imaju svoje posebne specifičnosti, a na pitanje kako ih međusobno povezati bez prevelikog trošenja administrativnih i financijskih kapaciteta, u svom stručnom članku odgovara naša voditeljica Odjela pravnih poslova u LC-u Vilma Plavčić, dipl.iur. U nastavku pročitajte —>>>Povezivanje evidencija o imovini ili kako povezati naizgled nespojive evidencije?