Objave

Kraj poslovne godine sa sobom donosi i zakonsku obvezu godišnjeg popisa imovine i obveza. Posao je to od iznime važnosti jer o njemu ovisi i istinitost i poduzadnost financijskih izvješća. A kako biste ga kvalitetno obavili nerijetko zahtjeva i dodatni angažman.

S ciljem da našim korisnicima taj posao bude što manje zahtjevan, u LC-u smo razvili aplikaciju za inventuru koja radi na android platformi. Time sada naš novi uređaj premošćuje neke stare izazove te će posao biti manje zahtijevan i obavljat ćete ga puno brže.

Bolje performase

Novi uređaj ima bolje performanse i veću memoriju od starog BC čitača. Zahvaljujući laserskom očitanju naljepnica proces skeniranja s njim je puno brži, a mogućnost pogreške je puno manja nego što je to bila kod ručnog unosa.

Korištenje uređaja je vrlo jednostavno pa će se i djelatnici koji s njim rukuju obučiti vrlo brzo. Uz sve to, inventuru može obavljati i zaposlenik koji nije upoznat s izgledom sredstava koja popisuje.

Želite li našu ponudu za naš novi barkod uređaj molimo da ispunite niže navedenu prijavnicu.

  Bliži se kraj poslovne godine, a s njim i zakonska obveza godišnjeg popisa imovine i obveza sa stanjem na dan 31. prosinca, odnosno na kraju poslovne godine, prije izrade godišnjeg obračuna i sastavljanja financijskih izvještaja.

  Popisivanje imovine i obveza zahtjeva dodatno angažiranje dijela zaposlenih i od iznimne je važnosti dobro obaviti posao jer netočan popis nije potvrda stvarnog stanja, a samim time i financijska izvješća nisu „istinita“ i pouzdana.

  Nakon što je donesena odluka o popisu (koju donosi čelnik ili drugo odgovarajuće tijelo, uprava društva ili direktor) potrebno je:

  • odrediti vrijeme popisa (kraj poslovne godine, što bliže datumu na koji se sastavljaju fin. izvještaji, 31.12.)
  • odrediti popisna mjesta – lokacije na kojima se nalazi imovina
  • odrediti popisno povjerenstvo i odrediti članove popisnog povjerenstva
  • odrediti rok predaje popisnih listi i svih poslova popisa
  • preuzeti popisne liste od računovodstva
  • popisom utvrditi stvarno stanje i unijeti ga u popisne liste
  • popisano stanje potrebno je usporediti sa stanjem u knjigovodstvenim evidencijama radi utvrđivanja popisnih razlika
  • sastaviti završno izvješće popisnih povjerenstava u kojem su objašnjene popisne razlike (ako se utvrdi odgovornost djelatnika, pribaviti i izjave odgovornih osoba za popisne razlike višak/manjak) na temelju kojeg odgovorna osoba donosi odluku o rezultatu popisa, temelja za knjiženja u knjigovodstvu
  • provesti završna knjiženja – rezultati godišnjeg popisa imovine i obveza moraju se proknjižiti u godini na koju se odnosi godišnji popis na dan 31.12., a na temelju odluka čelnika ili drugog odgovarajućeg tijela (upravnog vijeća, predstavničkog tijela) za proračunske korisnike i uprave društva (ili direktora) ili vlasnika obrta dobitaša za profitne korisnike

  Prilikom popisa potrebno je voditi računa da:

  • popisom treba biti obuhvaćena sva nefinancijska i financijska imovina te obveze i potraživanja obveznika (popis financijske imovine, potraživanja i obveza obavlja se prema   knjigovodstvenom stanju, a nefinancijsku imovinu popisujemo provjerom fizičkog postojanja i ocjenom uporabnih svojstava) kako bi popis bio cjelovit
  • popisuje se i tuđa imovina, na posebnim popisnim listama (kako se ne bi zamijenila s viškovima i kako bi se vlasnici te imovine izvijestili o popisnom stanju na dan popisa)
  • ako se prilikom popisa utvrdi da je imovina u neodgovarajućem uporabnom stanju, potrebno ju je popisati na posebnim listama na temelju kojih se predlaže daljnje postupanje s
  tom imovinom

  Uz nas je proces popisivanja lakši

  Kako bismo svojim korisnicima olakšali proces inventure osnovnih sredstava u ponudi imamo novi barkod uređaj s android aplikacijom. Implementacija modula BC inventure je jednostavna, a obuka djelatnika brza. Korištenjem BC uređaja i skeniranjem naljepnica prilikom popisa vaših osnovnih sredstava smanjuje se mogućnost pogreške i vrijeme potrebno za popis.

  Želite li našu ponudu za naš novi barkod uređaj molimo da ispunite niže navedenu prijavnicu.