Objave

U Libusoft Cicomu pripremili smo konzultantsko savjetovanje na temu fiskalne odgovornosti namijenjeno svim trgovačkim društvima u vlasništvu RH i (ili) jedne ili više jedinica lokalne (regionalne) samouprave. Cilj edukacije je prezentiranje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti te potrebnih procedura. Također, polaznici će imati prigodu vidjeti primjere popunjavanja, odgovora na pitanja iz Upitnika i prezentiranje plana otklanjanja slabosti i nepravilnosti.

Vrijeme održavanja: 11. ožujka 2024., u trajanju od 09:30-15:00 sati

Mjesto održavanja: ZOOM

Predavačica: Mirela Crndić

Sadržaj: 

Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
• Obveznici predaje i rokovi predaje
• Sastavni dijelovi Izjave
Sustav unutarnjih kontrola
Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu
• Odgovaranje na pitanja po područjima Upitnika

NAPOMENA:

Cijena za sudjelovanje na konzultantskom savjetovanju – online iznosi po sudioniku 150,00 eura+ PDV
Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 75,00 eura + PDV

Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja.

Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

LC zadržava pravo limitiranja broja sudionika, prednost ostvaruju korisnici i partneri LC-a.

Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

PRIJAVNICA:

  Cilj savjetovanja je prezentirati Upitnik o fiskalnoj odgovornosti s potrebnim procedurama. Naša stručnjakinja navest će i primjere popunjavanja odgovora na pitanja iz Upitnika te prezentirati plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti. Savjetovanje je namijenjeno proračunskim i izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna i proračuna JLP(R)S.

  Vrijeme edukacije: 23. veljače 2024., od 9,30 do 15 sati 

  Mjesto edukacije: ZOOM

  Predavač: Maja Štargl Ugljar

  Sadržaj edukacije: 

  Zakon o fiskalnoj odgovornosti i Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Obveznici predaje i rokovi predaje
  • Sastavni dijelovi Izjave
  Sustav unutarnjih kontrola
  Popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu
  • Odgovaranje na pitanja po područjima Upitnika

  NAPOMENA 

  Cijena za sudjelovanje na konzultantskoj radionici – online iznosi po sudioniku 150,00 eura+ PDV
  Za korisnike LC SPI rješenja cijena po sudioniku iznosi 75,00 eura + PDV

  Plaćanje se obavlja po ispostavljenom računu nakon održanog događanja. Sukladno usluzi 24. premium korisnici imaju pravo na besplatan seminar za jednog polaznika mjesečno na svakih 1500 eura iznosa mjesečnog održavanja.

  Ako je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

  Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.

  PRIJAVA 

  Prijave su zatvorene s 22. veljače 2024.