Objave

Sukladno rokovima za pripremu Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana, Odjel računovodstvenih projekata LC-a za sve naše korisnike pripremio je upute za pripremu izvještaja iz aplikacije 147  Računovodstvo proračuna.

Upute možete pronaći OVDJE, a za pitanja vezana za tehničku podršku kod pripreme obrazaca slobodno se javite na mail info@spi.hr.

Sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023., sastavljaju sljedeće financijske izvještaje:

  1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS
  2. Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE
  3. Bilješke

Pregled financijskih izvještaja i rokova za predaju putem aplikacije RKPFI po skupinama obveznika za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.:

Upute o preuzimanju obrazaca iz SPI aplikacija te druge detalje o njihovom popunjavanju pronaći ćete klikom na poveznicu Baza znanja. U slučaju da niste registrirani korisnik zatvorenog dijela portala spi.hr u kojem se nalazi naša Baza znanja, molimo da se registrirate kako biste mogli preuzeti dokument.