Postupanje u upravnim stvarima zauzima ključno mjesto u radu niza različitih javnopravnih tijela, bez obzira je li riječ o postupanju državnih tijela, tijela JLP(R)S ili njihovih proračunskih korisnika u okviru javnopravnih ovlasti. Neka postupanja imaju relativno jednostavnu pravnu podlogu i repetitivni karakter, dok druga mogu biti izrazito složena i zahtijevati od službenika ekstenzivno poznavanje i odgovarajuću primjenu niza različitih materijalnopravnih i postupovnih instituta. Stoga smo pripremili posebno prilagođen multidisciplinarni specijalistički seminar namijenjen svima koji žele proširiti određena stručna znanja vezana uz bitne elemente radnih procesa za koje nisu izravno nadležni, ali ti elementi jesu (ili mogu biti) od odlučnog i presudnog značaja za učinkovito i zakonito obavljanje njihovih radnih zadataka. Temeljni cilj je upravo stvaranje šire slike o čitavom procesu, od svrhe provođenja do postizanja maksimalne radne učinkovitosti pa je osobito prikladna za one koji su tek na početku svog radnog vijeka u javnim službama na svim razinama vlasti u Republici Hrvatskoj.

Termin održavanja 29. listopada 2020. uživo u Zagrebu

Predavač: Vedran Vukobrat, dipl.iur., Pravni savjetnik – konzultant, Libusoft Cicom

Teme koje ćemo obrađivati:

  • jedinstvena pravila za izradu propisa – osnovno o nomotehnici
  • Opći porezni zakon u odnosu na Zakon o općem upravnom postupku
  • postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi – ZUP i OPZ
  • dostava i izvršnost akata
  • teret dokazivanja u žalbenom postupku
  • razlika između instruktivnih i prekluzivnih rokova
  • osnovno o zaštiti osobnih podataka u  (GDPR)

Lokacija: Ovisno o broju sudionika odabrat ćemo lokaciju i prostor koji u najvećoj mjeri udovoljava preporukama za suzbijanje epidemije COVID-19 te vas na vrijeme obavijestiti o točnoj lokaciji na kojoj će se edukacija održati

Edukacija se održava uz provedbu svih općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo


NAPOMENA:

Cijena specijalističkog seminara za jedan dan iznosi 1200,00 kn + PDV po sudioniku.

Kotizaciju za sudjelovanje molimo uplatite zaključno s 27.10.2020. godine na račun tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. IBAN HR4123600001101337826, a potvrdu o uplati molimo pošaljite na e-mail prodaja@spi.hr. Pod model plaćanja navesti 00 42318-OIB korisnika.
Postojeći LC korisnici kotizaciju mogu uplatiti i nakon održanog savjetovanja.

Ukoliko je potrebno na računu navesti broj narudžbenice, molimo da nam isti dostavite najkasnije na dan održavanja edukacije na e-mail fakturiranje@spi.hr.

Obzirom da je broj sudionika ograničen, u slučaju prijave za sudjelovanje, a ne pojavljivanja i neotkazivanja bez obavijesti:
– u minimalnom roku od 48 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u iznosu 50% od navedene vrijednosti edukacije
– u minimalnom roku od 24 sata prije termina održavanja, naplaćuje se kotizacija u punom iznosu.

U cijenu napredne obuke/seminara/radionice uključeni su radni materijali i prigodna zakuska.
Za sve dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte na telefon 01/6599-555 ili e-mail info@spi.hr.


PRIJAVNICA