Danas, 12.12.2016., održava se nova LC edukacija pred 30-tak sudionika na temu PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA,a vezano za primjenu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i pripadajućih Pravilnika.

Na zadnje održanoj konzultantskoj radionici, 4. studenog 2016. godine, sudionici su pokazali veliki interes za prezentirane teme ali su iskazali i interes za niz pitanja vezanih za godišnje izvještavanje i cjenovne blokove. Uvažavajući činjenicu da postoji još uvijek veliki broj aktivnih sudionika procesa procjena vrijednosti nekretnina prema navedenom Zakonu, posebno u JLP(R)S (procjeniteljska povjerenstva i stručne službe), koji nisu prošli razne oblike edukacije za ovu temu odlučili smo ponovno organizirati Specijalistički seminar i proširiti ga, u odnosu na zadnju radionicu, s novim temama oko godišnjeg izvještavanja i cjenovnih blokova.

Današnji seminar je namijenjen prvenstveno povjerenstvima i stručnim službama za procjenu vrijednosti nekretnina županija, velikih gradova i Grada Zagreba, te lokalnim samoupravama koje su prema dosadašnjim prijavama i anketama iskazale interes za sudjelovanje na ovakvim edukacijama.

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) (dalje u tekstu: Zakon) stupio je na snagu 25.07.2015. godine i njime se uređuju osnovni pojmovi iz područja procjena vrijednosti nekretnina. Uz Zakon donesena su i dva pravilnika: Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/15, dalje u tekstu: Pravilnik) kojim su uređeni detalji u vezi podataka, metoda i oblika procjembenog elaborata, te Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (NN 114/15, 122/15), kojim su uređena pitanja vezana uz uspostavu i upravljanje informacijskom aplikacijom za upravljanje podatcima – eNekretnine.

Navedenim propisima uspostavljen je sustav vrednovanja nekretnina u RH tako da je nedvosmisleno određeno kroz tri nosiva stupa:

• Tko smije izraditi procjenu vrijednosti nekretnina,
• Prema kojim metodama se izrađuju procjene vrijednosti nekretnina,
• Na temelju kojih podataka.

Od stupanja na snagu Zakona, uočene su brojne dileme u njegovoj primjeni. Predavači, nositelji izrade Zakona i pripadnih pod zakonskih akata, ponudit će odgovore i konkretna rješenja u skladu s važećim propisima. Ulaganja u nekretnine sadrže cijeli niz rizika, a najveći je osiguranje uloženih sredstava u slučaju spora. Upravo pod zaštitom ulaganja investitora nalazi se problematika procjene vrijednosti nekretnina. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina i pripadni pravilnici jamstvo su investitorima i građanima da će vrijednost njihovih nekretnina biti ispravno procijenjena i tako osigurana sredstva koja su uložena.